Sänk bränsleskatten!

Det har nu gått fyra månader sedan Ryssland på bred front anföll Ukraina. Kriget tär på tålamodet. Allra värst lider ukrainarna. Tiotusentals soldater och tusentals civila har fått sätta livet… Läs mer »

Handelskedjorna – vårt tids oligarker

Situationen för den inhemska livsmedelsproduktionen är ytterst allvarlig. Energipriserna har flerdubblats, gödselpriserna skjuter i skyarna, det är brist på djurfoder. Bankerna går inte jordbrukarna till mötes. Detta i en situation,… Läs mer »

Mera välfärd, mindre förvaltning

Det nalkas välfärdsområdesval och som så ofta inför ett val är det lätt hänt att diskussionen fokuserar på någon enskild fråga. Inför ett nytt och okänt val är det en… Läs mer »