Handelskedjorna – vårt tids oligarker

Situationen för den inhemska livsmedelsproduktionen är ytterst allvarlig. Energipriserna har flerdubblats, gödselpriserna skjuter i skyarna, det är brist på djurfoder. Bankerna går inte jordbrukarna till mötes. Detta i en situation,… Läs mer »

Mera välfärd, mindre förvaltning

Det nalkas välfärdsområdesval och som så ofta inför ett val är det lätt hänt att diskussionen fokuserar på någon enskild fråga. Inför ett nytt och okänt val är det en… Läs mer »

President Niinistös markering viktig

Denna veckas tisdag hade det förflutit 82 år sedan vinterkriget bröt ut. Kriget började när Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939. Strider som pågick i 105 dagar. Försvaret av självständigheten krävde stora uppoffringar…. Läs mer »

Inhemsk mat – ingen onödig lyxprodukt

När politiker och forskare letar efter ett sätt att uppnå koldioxidneutralitet i Finland, kastas ofta blickarna på jordbrukets klimatutsläpp. Debatten har fått nyanser som ofta utpekar det inhemska jordbruket till… Läs mer »