Fullt stöd för att bekämpa vargproblemet

Vargproblemet har på allt flera orter i Finland blivit ett ständigt återkommande problem. Finlands Viltcentral, som har rätt att godkänna undantagslov för vargjakt, avslog i september 2014 en ansökan om undantagslov… Läs mer »

Finland betalar mera än vad vi får

Den här veckans onsdag gav statsminister Marin en upplysning till riksdagen gällande EU:s återhämtningsfond.  Helt väntat lovprisade regeringspartierna det förhandlingsresultat som statsministern presenterade.  Vissa motiveringar till stöd för återhämtningsfonden var i… Läs mer »

Förrän man delar kakan måste man ha bagare

Finland är världens bästa land. Mätt i många jämförelser. Men, utan arbetsplatstillfällen och exportföretag förmår vi inte uppehålla välfärden. Vi köper produkter och tjänster av andra länder: energi, mat och… Läs mer »