Arbetet i riksdagen

Jag började mitt arbete i riksdagen i vår 2011 och återvaldes för en andra period 2015. Jag är medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott och finansutskottet (ersättare), Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) samt ordförande för den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Via länkar på den här sidan hittar du mina anförande i riksdagens plenum, samt skriftliga spörsmål och motioner som jag har gjort.