Författararkiv: admin

Svenskan ger konkurrensfördelar

Medborgarinitiativet som syftar till att slopa svenskan som obligatoriskt undervisningsspråk är för tillfället under behandling i riksdagens kulturutskott. Efter att initiativet överlämnades till riksdagen på våren, har frågan om svenskans… Läs mer »