År 2007 varnade Institutet För Familjepolitik (IFP) i en rapport till europaparlamentet om försämrade utsikter för familjerna. En rapport…