Kategoriarkiv: Okategoriserade

Peters julkalender lucka 21 – Mats Löfström, Åländsk samling

Den 21:a luckan går till Åland. Mats Löfström invaldes i riksdagen 2015 som kandidat från Åländsk Samling, en valkoalition bestående av de större partierna. Före det hann Mats jobba i Bryssel, både som assistent för Carl Haglund och Nils Torvalds.
Trots att Mats och jag inte sitter i samma utskott, är det naturligt att vi diskuterar ärenden och utmaningar som vi har gemensamt . Näringslivsfrågorna har hög prioritet på Åland och i Österbotten. När det gäller dessa frågor är det lätt att hitta en samsyn.
Jag tycker att Mats Löfström på en kort tid funnit sin plats i riksdagen. Mats positiva grundsyn vinner för det mesta gehör över partigränserna. Han är en viktig brobyggare mellan Åland och riket.
Jag tillönskar Mats och familjen en Fridfull Jul!

————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 20 – Arto Satonen, saml

LIdag den 20 december gör jag åter en liten avvikelse från det normala och presenterar en av riksdagens andra vicetalmän. Före Arto Satonen valdes till vicetalman fungerade han som ordförande för samlingspartiets riksdagsgrupp. Det var i den rollen vi blev närmare bekanta, eftersom vi träffades i samma forum flera gånger per vecka.

Arto började sin politiska bana i kommunalpolitiken samma år som jag, år 1997. Han har suttit i riksdagen sedan 2003 och varit medlem i många olika utskott. Före Arto blev vicetalman hann vi också jobba en tid tillsammans i jord och skogsbruksutskottet, samt även i arbetsgruppen som reviderade Yle lagstiftningen.

Arto innehar kunskaper inom många politiska områden men han brinner speciellt för näringslivsfrågor och internationella frågor. Vi har alltså flera gemensamma intresseområden. Därför var jag glad när Arto senaste sommar infriade sitt löfte och kom på besök till min hemkommun Larsmo, samt för att bekanta sig med det Österbottniska näringslivet.

Arto har skött sitt uppdrag som vicetalman väldigt bra. Han är alltid korrekt och rättvis när han leder debatterna.

Jag tillönskar Arto en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela

Peters julkalender lucka 19 – Päivi Räsänen, kd

Idag, den 19 december, presenterar jag en kollega som jag samarbetat länge med. Hon har dessutom födelsedag idag. Första gången jag träffade Päivi Räsänen var på en partidag i Jyväskylä. Jag minns att det var i början av hennes andra riksdagsperiod.

Päivi valdes till partiordförande 2004 på en extra partikongess i Tammerfors. På samma kongress valdes jag till en av partiets viceordförande. I den rollen samarbetade vi fram tills 2009 när jag valdes till partisekreterare. 2011 valdes Päivi till inrikesminister och jag till riksdagsgruppens ordförande. På grund av dessa roller har vi av naturliga orsaker haft ett intensivt samarbete och lärt oss känna varandra rätt så bra.

Päivi är en stark personlighet. Hon är modig att stå upp för sin sak. Rollen som inrikesminister skötte hon med bravur. Många kolleger från olika partier ger henne också ett utmärkt betyg.

Det är få politiker som efter en så lång karriär i riksdagen orkar jobba i den takt som Päivi jobbar. Det är ett tecken på hon brinner för sin uppgift – motivationen är fortfarande på samma nivå, som när hon inledde sin karriär. En beundransvärd prestation.

Grattis på födelsedagen Päivi Räsänen!

Tillönskar Päivi och hennes familj en Fridfull Jul!

—————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela

Peters julkalender lucka 18 – Aila Paloniemi, Centern

Idag den 18 december presenterar jag min bänkkamrat som sitter till höger om mig i plenisalen. Aila Paloniemi kommer från Jyväskylä, Mellersta Finlands valkrets, och har suttit i riksdagen sedan år 2003. Trots att vi inte jobbar i samma utskott, så medför sittordningen i plenisalen att man snabbt blir närmare bekant. Aila har en civil bakgrund som journalist på Yle. Hon är, i likhet med min fru, utbildad barnträdgårslärare, vilket gör att vi hittar gemensamma disussionsämnen. Aila är engagerad i flera intresseorganisationer som jobbar med barnfrågor. Jag uppskattar Ailas engagemang för familjepolitiska frågor.

Aila, som är född i Kyyjärvi, har släktrötterna i Vimpeli och utgår från samma släktgren som mina förfäder, Strang-Spangar. På samma bänkrad, till höger om Aila, sitter också riksdagens släktförenings ordförande Tapani Tölli. Det var Tapani som för något år sedan upplyste Aila och mig om våra släktband.

Aila har så gott som varje dag en sisu-pastillask på bordet. Ofta frågar jag hur det står till med vårt gemensamma ”pastillbolag”. Aila förstår ”humorn”och den härledande frågan och brukar alltid bjuda. Tack för pastillerna och arbetsgemenskapen!

Tillönskar Aila & familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela

Peters julkalender lucka 17 – Jyrki Katainen, saml

När jag beslöt att publicera en julkalender, i vilken jag presenterar mina kollegor, gick jag in för vissa kriterier. Jag presenterar ingen av den sittande regeringens ministrar. Jag har rätt goda relationer till flera av dem. Men eftersom mitt parti denna period är en del av oppositionen så är kontakten inte lika naturlig och intensiv som den skulle vara ifall vi var med i regeringen. Därför beslöt jag att istället fokusera på de kolleger som jag har mest kontakt med i det dagliga arbetet.

Tredje söndagen i advent gör jag dock ett litet undantag. För tillfället är personen inte arbetskollega. Han är Finlands EU-kommissionär sedan juli 2014. Jyrki Katainen var ledare för Samlingspartiet från 2004 till 2014, Finlands finansminister från 2007 till 2011 och statsminister från 2011 till 2014. Under hans tid som statsminister lärde jag känna Jyrki från en annan sida, än den bild som gavs via massmedian, eller den bild som gavs av förra periodens opposition.

Jag träffade Jyrki första gången i Rom år 2007  på det Europeiska folkpartiets och kristdemokraternas årskongress. Vi satt under en paus och analyserade finsk och europeisk politik, samt hur vi eventuellt kunde utveckla vårt samarbete. Vi analyserade bland annat möjligheten att på sikt ingå i samma regering. Denna vision gick i uppfyllelse först efter riksdagsvalet år 2011.

På våren 2011 blev Katainen regeringssonderare i och med  samlingspartiets valseger. Genast från start ifrågasatte många kritiker hans planer på att bilda en regering bestående av 6 partier. Hur skulle det vara möjligt att leda en sådan koallition med så många partier, med olika ideologier – från vänster till höger? Redan då tyckte jag att kritiken var orättvis. Vad hade Katainen för val? Folket hade just sagt sitt i riksdagsvalet. Centern gjorde en brakförlust i efterdyningarna av valfinansieringsskandalen 2007. Sannfinländarna blev ett storparti, men vågade inte komma med och bära ansvar. Europa var mitt i en av de värsta finanskriserna efter krigstid. Jag frågar ännu: Vad hade Jyrki för val? Nyval? 3 veckor efter att folket hade sagt sitt?

Jag anser att Katainen gjorde rätt. Han var beredd att åta sig ett tungt ansvar och försöka styra vårt land in på en ny kurs. Med beaktande av omständigheterna tycker jag att han skötte sin uppgift bra.

KD var det minsta partiet i regeringen. Jyrki behandlade oss alltid korrekt och med respekt. Han höll alltid sitt ord. Under de här åren lärde jag känna honom närmare. Eftersom KD hade endast en ministerportfölj deltog jag ofta, i rollen som gruppordföranden, som ersättare för Päivi Räsänen när hon var upptagen på annat håll. Det fanns många kritiska situationer. Statsministern var pressad att hålla ihop regeringen. Med målet att bibehålla en majoritetsregering.

I motsats till många kritiker anser jag att Jyrki Katainen var en bra statsminister. Det är inte många mänskor som skulle ha klarat av den näst intill omöjliga uppgiften Jyrki stod inför.

Tillönskar Jyrki och hans familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 16 – Krista Mikkonen, Gröna

Den 16:e luckan går till Norra Karelen. Jag presenterar idag en kollega som jag inte känt så länge. Men vi är kolleger i dubbel bemärkelse. Förutom att vi är riksdagsledamöter fungerar vi båda som ordförande för våra respektive riksdagsgrupper. Det är i denna roll jag lärt känna Krista Mikkonen. Riksdagsgruppernas ordförande  träffas regelbundet. På dessa möten får man ganska snabbt en bild av sina kolleger. Trots att Krista är första perioden i riksdagen märks hennes långa politiska erfarenhet.

I mitt tidigare yrkesliv besökte jag ofta Joensuu. Senaste sommar hade jag också ärende till det vackra landkskapets ”huvudstad”. Vårt gemensamma samtalsämne vid sidan av politiken brukar av nämnda orsaker gälla Norra Karelens storslagna natur. Krista är en jordnära och samarbetsvillig kollega.

Tillönskar Krista och hennes familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela

Peters julkalender lucka 15 – Kari Uotila, Vänst

Den 15:e luckan går till en riksdagsledamot med mycket lång erfarenhet. Vi träffades första gången efter riksdagsvalet 2011. Under de långa regeringsförhandlingarna på Ständerhuset, våren 2011, satt vi båda i den arbetsgrupp som behandlade ekonomi- och beskattningsärendena.
Den här perioden jobbar vi tillsammans i riksdagens finansutskott samt dess skattedelegation.

Kari Uotila, eller Uotu som han även kallas, jobbade länge inom varvsindustrin före han valdes i riksdagen. Hans förhandlingsförmåga från tidigare fackliga uppdrag, kom väl till sin rätt i regeringsförhandlingarna. Kari håller sig ändå alltid saklig och vänlig. Han blir inte stridande med motparten trots olika synsätt. Kari är en kollega och vän som det är lätt att tycka om.

Tillönskar Kari och hans familj en Fridfull Jul!

———————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 14 – Sari Tanus, KD

Idag tillägnar jag den 14:e luckan för en av mina partikollegor som sitter den första perioden i riksdagen. Hon har i många år kämpat för de ofödda barnens rättigheter. Hon besökte riksdagen tillsammans med kollegor från vårdsektorn ett par år före senaste riksdagsval. Kampanjen gällande samvetsfrihet för personal som arbetar inom vårdyrket hade startat. Hon är läkare och gynekolog till yrket. Hon heter Sari Tanus och var en av initiativtagarna till kampanjen.

Mitt första intryck av Sari var att hon jobbade mycket målmedvetet med en klar övertygelse och kämpade, för vårdpersonalens samvetsfrihet och för de ofödda barnens liv. Något år senare ställde hon upp i riksdagsvalet för Kristdemokraterna. Trots att Sari inte tidigare jobbat som politiker klarade hon sig mycket bra i flera TV-intervjuer. Efter att jag följt med dessa TV framträdanden insåg jag att hon har möjligheter att bli KD:s nästa riksdagsledamot från Birkaland. Hon valdes till riksdagsledamot år 2015.

Sari är trogen sitt kall och sin övertygelse. Hon har också förmågan att snabbt sätta sig in i olika politiska ärenden. Sari är en kollega som jobbar både med hjärna och hjärta. I samband med en ögonsjukdom för ett par år sedan gjorde Sari en snabb diagnos. Tack vare henne fick jag remiss och vård i tid. Jag är fortfarande tacksam för det!

Önskar Sari och hennes familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 13 – Anne Louhelainen, Blå

Peters Julkalender Anne Louhelainen

Lucia dagen firas traditionellt den 13. december. Traditionen kom till Finland från Sverige och firas särskilt i svenskfinland. Lucia legenden härstammar från Sicilien i Italien. Lucia bringar ljus och glädje under årets mest mörka tid.

Jag väljer idag att presentera en kollega från det nybildade blåa partiet, Anne Louhelainen. Anne, tidigare sannfinländare, har sitt arbetsrum på samma våning som jag. Jag lärde känna Anne senaste period från arbetet i riksdagens stora utskott där hon var hon en av sannfinländarnas representanter. Anne är en glad och social person som vill vara vän med alla. Hon har också bra sinne för humor. Därför frågade jag Anne om hon kan vara Lucia representant i årets julkalender. Det är bra att våga gå över språkgränserna och lära sig nya traditioner. Detta gäller för oss i båda språkgrupperna. Att bekanta sig med olika traditioner och kulturer minskar fördomar. Vi är trots allt ”ett folk med två nationalspråk”. Trevlig Lucia-dag!

Tillönskar Anne och hennes familj en Fridfull Jul!

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela

Peters julkalender lucka 12 – Lasse Hautala, C

I lucka 12 presenteras åter en Österbottnisk riksdagsledamot. Hans farbror Sauli var också riksdagsledamot och satt i flera repriser i riksdagen på – 70 och – 80- talet. Sauli var riksdagsledamot för Kristliga Förbundet och invald från Åbo valkrets. Hans brorson, Lasse Hautala som presenteras i dagens lucka, träffade jag första gången i Bryssels korridorer i slutet av – 90-talet, då Lasse verkade som medhjälpare åt EU-parlamentariker Kyösti Virrankoski.

Lasse Hautala valdes in i riksdagen år 2003. Perioden 2011-2015 blev vi närmare bekanta. Vi har bevakat och befrämjat flera regionala och lokala infraprojekt tillsammans. Under pågående valperiod har vi haft möjlighet att lära känna varandra ännu bättre. Vi sitter nämligen bredvid varandra i jord- och skogsbruksutskottet, förvaltnings- och säkerhetsdelegationen, samt finansutskottet. Ett annat mångårigt samarbetsprojekt är statsfinansieringen för det Österbottniska exportandelslaget Viexpo. Bland annat på grund av denna dagliga kontakt och diskussioner har jag bl.a. med Lasse Hautalas och hans partikollegas, Kauko Juhantalos, hjälp lyckats ordna en större del statsfinansiering än på flera år.

Typiskt för Lasse är att han håller inga ”onödiga” talturer. Men när ärenden kommer till avgörande beslut, presenterar han sin åsikt. Därför får han också oftast gehör för sina åsikter. Lasse har också en sund humor och är på alla sätt en trevlig arbetskollega.

Tillönskar Lasse med familj en Fridfull Jul!

——————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela