Kategoriarkiv: Pressmeddelande

Kristdemokraternas Peter Östman: Ingen tvåstatslösning så länge Palestina inte erkänner Israel

PRESSMEDDELANDE 20.3.2015

Finands utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP) uttalade sig igår igen en gång om att Finland ska erkänna Palestina som stat.

Kristdemokraternas riksdagsgrupps ordförande Peter Östman anser uttalandet som oförsiktigt i detta läge. Fortsätt läsa Kristdemokraternas Peter Östman: Ingen tvåstatslösning så länge Palestina inte erkänner Israel

Dela

Säkerhetsbranschen blir tillståndspliktig – Östman: En över 20 års vision förverkligas

PRESSMEDDELANDE 6.3.2015

Riksdagens förvaltningsutskott fick i dag sitt betänkande klart, gällande lagförslaget som berör enskilda säkerhetstjänster. (HE 22/2014 vp).

Lagförslaget omfattar stadganden bl.a. gällande näringstillstånden för säkerhetsbranschen. Tillståndspraxisen blir enhetlig för alla aktörer inom den privata säkerhetsbranschen, vilka nu förslås att bli tillståndpliktig. Fortsätt läsa Säkerhetsbranschen blir tillståndspliktig – Östman: En över 20 års vision förverkligas

Dela

Östman efterlyser åtgärder för att förbättra kvaliteten på FPA:s taxitjänster, samt för att undvika olaglig yrkesverksamhet

PRESSMEDDELANDE 16.1.2015

Riksdagsledamot Peter Östman lämnade på fredagen in ett skriftligt spörsmål gällande FPA:s taxitjänster.

FPA övergick från årskiftet till ett nytt system, som innebär att självrisken fördubblas ifall taxin beställs via andra beställningsnummer än de regionala. För taxin vilka beställs via de regionala beställningsnumren stiger självrisken från 14 till 16 euro. Fortsätt läsa Östman efterlyser åtgärder för att förbättra kvaliteten på FPA:s taxitjänster, samt för att undvika olaglig yrkesverksamhet

Dela

Peter Östman: Vi behöver innovativa tillväxtföretag

PRESSMEDDELANDE 5.11.2014

– Tidigare lågkonjunktur i Finland övervanns genom investeringar i kompetens, forskning, ny teknologi, internationalisering, samverkan och konkurrenskraft. Nu bör vi satsa på samma sätt, sade riksdagsgruppens ordförande Peter Östman när han höll KD:s gruppanförande i den ekonomiska interpellationsdebatten. Fortsätt läsa Peter Östman: Vi behöver innovativa tillväxtföretag

Dela

Östman: Begränsandet av vargjakten får inte äventyra medborgares rättigheter till personlig säkerhet och hemfrid

PRESSMEDDELANDE 22.10.2014

Riksdagsledamot Peter Östman lämnade på onsdagen in ett skriftligt spörsmål gällande förutsättningar att bevilja undantagslov för vargjakt.

Finlands Viltcentral, som har rätt att godkänna undantagslov för vargjakt, avslog i september en ansökan om undantagslov för jakt av sex vargar i Toholampi. Tillstånd hade sökts i syfte att förhindra betydande skador i boskapsuppfödningen och pga. äventyrandet av den allmänna säkerheten. Under juli-augusti, har det dokumenterats fyra tillfällen där skador åsamkats på boskapsdjur, varvid vargar hade dödat 19 avelsdjur ett lamm och en kalv. Under år 2014 har också rapporterats om 41 vargobservation, varav 17 har registrerats i närheten av gårdar eller produktionsanläggningarna. Fortsätt läsa Östman: Begränsandet av vargjakten får inte äventyra medborgares rättigheter till personlig säkerhet och hemfrid

Dela

Östman: Eliminera sådant som hindrar sysselsättningen, innovationsstöd även till småföretag

PRESSMEDDELANDE 18.10.2014

Kristdemokraternas riksdagsgruppsordförande Peter Östman kräver lättnader i byråkratin och en mera sporrande politik som uppmuntrar till företagsamhet, så att Finland får mera företag.

Enligt Östman är utvidgningen av samarbetslagen, att också gälla småföretag, ett exempel på den ökade byråkratin som åsamkar problem för företagen. Fortsätt läsa Östman: Eliminera sådant som hindrar sysselsättningen, innovationsstöd även till småföretag

Dela

Östman välkomnar regeringens avsikt att minska beskattningen av torv

PRESSMEDDELANDE 10.10.2014

Riksdagsledamot, KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman är nöjd med regeringens avsikter att minska beskattningen av torv. Statsminister Stubb sade på tisdagen, i sitt meddelande gällande regeringens energipolitik, att regeringen kommer att fatta beslut om lösningar som säkerställer konkurrenskraften för torv och flis i förhållande till kol. Fortsätt läsa Östman välkomnar regeringens avsikt att minska beskattningen av torv

Dela

Rörligheten av varor bör underlättas inom EU genom harmonisering av reglerna

PRESSMEDDELANDE 9.10.2014

Riksdagsledamot Peter Östman (KD) lämnade på torsdagen in ett skriftligt spörsmål gällande rörligheten av varor inom EU. Skillnader på reglerna mellan medlemstaterna försvårar en fri rörlighet av varorna på EUs inre marknad.

Stora problem finns till exempel inom den professionella bilhandeln i Finland bl.a. på grund av mervärdeskatten. Fortsätt läsa Rörligheten av varor bör underlättas inom EU genom harmonisering av reglerna

Dela

KDs Östman håller inte med finansminister Rinnes förslag om att skärpa kapitalbeskattningen

PRESSMEDDELANDE 8.10.2014

Skärpningen av kapitalinkomsterna bör ses över enligt finansminister Antti Rinne. Rinne sade i en intervju för Demokraatti-tidningen, att det skulle göra skattebasen mera omfattande och skulle skapa möjligheter att fundera över lättnader av inkomstbeskattning. Fortsätt läsa KDs Östman håller inte med finansminister Rinnes förslag om att skärpa kapitalbeskattningen

Dela

Östman: Fel att erkänna Palestina som stat – innebär godkännande av terrorism

PRESSMEDDELANDE 7.10.2014

Socialdemokraterna i Sverige har länge talat om att erkänna ”staten Palestina”. Därför var det inte så förvånande att Sveriges statsminister Stefan Löfven i förra veckan deklarerade att Sverige som första EU-land nu avser att erkänna Palestina. I Israel befarade man att Sveriges agerande sprider sig. Tyvärr besannades rädslan snabbt. Redan igår spekulerade utrikesminister Tuomioja om att de Nordiska länderna brukar göra gemensamma linjedragningar i dessa ärenden. Också utrikesutskottets viceordförande Salolainen talade om att det finns beredskap att analysera möjligheten. Fortsätt läsa Östman: Fel att erkänna Palestina som stat – innebär godkännande av terrorism

Dela