Holokausti – tästä kerrottakoon

Viime vuosina yhä useammat historioitsijat, poliitikot ja ajattelijat ovat tuoneet julki lausuntoja, jotka pyrkivät vähättelemään tai jopa kieltämään Hitlerin juutalaisiin kohdistuvan joukkotuhon toisen maailmansodan aikana. Nämä lausunnot ovat valitettavasti johtaneet myös lisääntyvään antisemitismiin useissa maissa. Koska holokaustin kieltämisen juuret ovat antisemitismissa, se lasketaan monissa Euroopan maissa kiihotukseksi kansanryhmää vastaan, ja on täten kielletty, samalla tavoin

Vaikeinakin aikoina on kannettava vastuuta

Hallitus esitteli keskiviikkoyönä luettelon toimenpiteistä valtion talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteet ovat tarpeellisia, vaikka kaikki päätökset eivät olekaan mukavia eivätkä kaikilta osin oikeudenmukaisia. Useita indeksejä jäädytetään ja suurituloisten verotusta hieman kiristetään. Muun muassa lapsilisien leikkaaminen on asia, jota ei koeta oikeudenmukaiseksi. Yhteensä hallituksen suunnittelemat sopeutustoimet vuoden 2015 budjettiin ovat 1,6 miljardia ja kaiken kaikkiaan seuraavien neljän vuoden

Kaikkien – myös Ylen tulee osallistua säästötalkoisiin

Viikonloppuna hallitus aloitti budjettiriihen valmistelun. Se on haastava tehtävä, sillä Suomen kasvu on pysähdyksissä. Valtion verotulot eivät kasva samaan tahtiin kuin kustannukset. Suomi on jäljessä yleisestä kehityksestä euroalueella. Hallituksen on pakko löytää säästötoimia, yli 3 miljardin edestä. Se merkitsee leikkauksia eri sosiaalietuuksiin ja joitakin veronkorotuksia. Tilanteessa, jossa meidän on pakko leikata peruspalveluista, ja myös muilta

Nato-jäsenyys johti keskusteluun

Suuri keskusteluaihe eduskunnassa viime viikolla, oli Suomen suhtautuminen Natoon. Natokysymys nousi keskusteluun keskiviikkona, kun pääministeri antoi Ukrainan kriisiä koskevan selontekonsa. Valtionjohdon toiminnassa kriisiin ei ollut huomautettavaa. Suomi on jo pitkään pyrkinyt yksimielisyyteen, olipa kyse ulko- tai turvallisuuspolitiikasta, mikä tarkoittaa, että jopa oppositio osallistuu valmisteluun. Allekirjoittanut piti kristillisdemokraattien ryhmäpuheen, jossa totesin, että Venäjän sotilaallinen väliintulo Ukrainassa

Huoli kuntalaisten palveluista yhteinen

Hallitus vastasi opposition välikysymykseen kuntapolitiikasta viime viikolla. Välikysymyksessä kysyttiin muun muassa, miksi hallitus ei keskeytä kuntarakenne- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia ja aloita niiden linjaamista uudelleen parlamentaarisesti sekä luovu kaupunkiseutujen kehyskuntien pakkoliitoksista. Välikysymykseen antoi vastauksen hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Virkkusen mukaan on ymmärrettävää, että valtioneuvoston toimivallan mahdollistava ns. kaupunkiseutujen pakkoliitospykälä herättää vahvoja tunteita. ”Kunnille on

Vanhemmuudella on kolme ulottuvuutta: biologinen, juridinen ja sosiaalinen

Viime viikon torstaina käytiin eduskunnassa lähetekeskustelu koskien kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välinen avioliitto. Toisin sanoen, että kaksi miestä tai kaksi naista voisi avioitua keskenään. Lähetekeskustelussa puolestapuhujat olivat vahvasti edustettuina. Se mikä kanta puolueellani tai minulla on asiaan, ei ole mikään uutinen. Avioliitto on useita vuosituhansia tunnettu koko maailmassa miehen ja

EU:n tulisi painostaa maita, jotka loukkaavat uskonnonvapautta

Eduskunta aloitti vuoden täysistuntotyönsä viime viikolla. Itselläni ei ollut mahdollisuutta osallistua avajaisiin, koska osallistuin Yhdysvaltain kongressin vuosittaiselle rukousaamiaiselle, joka järjestetään joka vuosi helmikuussa Washington DC:ssä. Senaatin ja edustajainhuoneen jäsenet isännöivät poliitikkoja ja johtajia yli 140 maasta. Rukousaamiainen kokosi tänä vuonna yhteen yli 3000 osallistujaa. Mitä hyötyä tämän luokan foorumista sitten oikein on? Ensinnäkin, tapahtuma henki

Poliittinen katsaus eduskuntaryhmän talvikokouksessa

Koen iloa ja myös tiettyä ylpeyttä saadessani esitellä palan hienoa maakuntaamme Kristillisdemokraattiselle Eduskuntaryhmälle. Kun muualla Suomessa puhutaan Pohjanmaasta, on kaksi asiaa, jotka nostetaan esiin – yrittäjyyshenki ja hyvinvointi. Näihin tulen palaamaan puheessani myöhemmin. Yleistä taloudesta ja sen haasteista Tulen puheessani keskittymään yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, keskusteluun hyvinvointiyhteiskunnasta, kuntaliitoksista, yrittäjyydestä sekä analyysiin maakuntamme tulevaisuuden edellytyksistä. Kun Kataisen

Perustuslakia tarkasteltava kokonaisuutena

Hallituksen laajasta rakennepaketista on viime päivinä julkiseen keskusteluun noussut tällä viikolla lausunnoille lähtevä hallituksen esitys kuntarakennelaiksi. Myös oma eduskuntaryhmämme on hyväksynyt rakennepaketin. Erityisesti siihen sisältyvä valtioneuvoston toimivallan laajennus suurimmilla kaupunkiseuduilla on puhututtanut. Uutisoinnissa ns. “pakkoliitokset” ovat näytelleet vahvaa roolia, vaikka lähtökohtana laissa on edelleen kaupunkiseutujen kuntien omat ratkaisut, mikä on meille kristillisdemokraateille keskeisintä. Olimmepa hallituksessa

Yhteistyö tuo parhaan tuloksen

Viimeisellä istuntoviikolla ennen joulua eduskunta käsitteli valtion ensi vuoden budjettia. Asioista keskusteltiin eri ministeriöiden hallinnonaloittain, ja lopuksi äänestettiin. Vaikka kaikki tietävät maamme taloudellisen tilanteen, oli talousarvioaloitteita jätetty yhteensä 477. Suurimman osan niistä jättivät oppositiopuolueiden edustajat. Aloitteissa esitettiin investointeja muun muassa teihin ja teiden kunnossapitoon. Ongelma on kuitenkin, etteivät rahat riitä vastaamaan todellista tarvetta. Jos eduskunnan