img_0092

Pojat ja tytöt

Opetushallitus julkaisi vajaa vuosi sitten ”Tasa-arvo on taitolaji” –nimisen oppaan peruskouluille. Julkaisu ei silloin herättänyt suurta keskustelua. Kesäkuun alussa Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pyysi Opetushallituksen edustajia selvittämään oppaan monin paikoin ongelmallista sisältöä, mutta emme saaneet moniin kysymyksiimme tyydyttävää vastausta. Tämän jälkeen KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen teki oppaasta kantelun oikeuskanslerille.
Keskustelu sai nyt vauhtia, kun Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla Nyt -liitteessään artikkelin aiheesta. Artikkelin mukaan ohjelma tarkoitti sitä, ettei vuodenvaihteen jälkeen saa enää puhua ”tytöistä” ja ”pojista” kouluissa. Luonnollisesti tämä herätti kovaa keskustelua.
Hesarin haastattelema opetusneuvos Satu Elo kertoi tasa-arvosuunnitelmasta, joka tulee pakolliseksi Suomen peruskouluissa. Oppaassa muun muassa todetaan, että opettajan tulisi puhutella lapsia etunimillä sen sijaa, että hän käyttäisi ryhmänimityksiä ”tyttö” tai ”poika”. Elo korosti sukupuolen olevan vain ”ominaisuus muiden joukossa”, ja että sen jatkuva mainitseminen voi ”antaa lapselle ylikorostuneen käsityksen sukupuolen merkityksestä”. Voimakkaan vastareaktion jälkeen Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen valitteli, että uusi tasa-arvosuunnitelma peruskouluille oli tullut väärinymmärretyksi.
Onkohan asia vain väärinkäsitys? Yleisesti ottaen tasa-arvosuunnitelmassa on monia hyviä asioita. Kuitenkaan Opetushallituksen agenda koskien tulkintaa sukupuolista on queer-ideologian läpitunkema. Oppaan mukaan ”jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä”.
Mitä tällä tarkoitetaan? Viranomaisen tehtävä on noudattaa lakia ja pistää se täytäntöön. Lainsäädännön mukaan jokainen lapsi on juridisesti tyttö tai poika, nainen tai mies. Häntä voidaan siis myös kutsua tytöksi tai pojaksi. Lainsäädäntömme ei tunne kolmatta sukupuolta.
Viime keväänä vaatimuksemme oppaan korjaamisesta lainmukaiseksi herättivät lähinnä vain ihmetystä. Opetushallitus ja ministeri tekivät meille selväksi, että linjaus päiväkotien ja koulujen muuttamiseksi sukupuolineutraaleiksi on heidän tavoitteensa. Tässä valossa Opetushallituksen edustajien viimeaikaiset lausunnot mediassa tuntuvat tavalta rauhoittaa aiheesta noussutta keskustelua. Valitettavasti selkeitä linjauksia ja lupausta oppaan uusimisesta ei ole saatu.

image

Unescon hallintoneuvoston päätöslauselma Jerusalemista on häpeällinnen

Osallistun, yhdessä kansanedustaja Antero Laukkasen (kd) kanssa, vuosittaiseen järjestettyyn Jersualem Chairmens konferenssiin. Eilen vierailimme pyhillä paikoilla Hebronissa. Useat Israelilaiset mediat haastattelivat meitä. Toimittajien vakiokysymys oli; mitä mieltä olette Unesconhallintoneuvoston päätöslauselmasta ettei juutalaisilla ole yhteyttä Jerusalemin Temppelivuoreen eikä myöskään Länsimuuriin. Myöskään kristittyjen yhteyttä alueesiin ei tunnustettu, ainoastaan muslimien. Vastauksemme oli selkeä. “Unescon hallintoneuvoston päätös on häpeällinnen ja on isku sekä juutalaisten että kristittyjen kasvoihin. Unescon päätös oli jälleen yksi outo päätös niiden muiden joukossa, joita on tehty YK:n organisaatioissa viime vuosina”.

image

Unescon päätös kertoo antisemitismin kukoistuksesta

Olen tällä hetkellä työmatkalla Israelissa, jossa osallistun jokavuotiseen puheenjohtajakonferenssiin Jerusalemissa. Konferenssissa keskustelemme Lähi-idän turvallisuuskysymyksistä sekä alueen kristittyjen vainoista, jotka ovat lisääntyneet.
Torstaina kuulin Unescon hallintoneuvoston kokouksen järkyttävästä päätöksestä. Yleiskokoukseen menossa olevan päätösasian valmistelua koskevassa käsittelyssä hallintoneuvosto oli tullut siihen lopputulokseen, ettei juutalaisilla ole yhteyttä Jerusalemin Temppelivuoreen eikä myöskään Länsimuuriin. Myöskään kristittyjen yhteyttä alueeseen ei tunnustettu, ainoastaan muslimien.
Israelin presidentti Reuven Rivil kommentoi torstain päätöstä todeten, ”ei ole mitään muuta juhlaa, joka olisi enemmän sidottu Jerusalemiin kuin Sukkot eli Lehtimajajuhla. Tämä israelilainen juhla osoittaa selkeästi väistämättömän siteen maamme ja kansamme välillä. Millään toimielimellä maailmassa ei ole oikeutta erottaa yhteyttä juutalaisten, Israelin ja Jerusalemin välillä”.
Unesco on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Sen hallintoneuvostossa on edustajia 58 maasta. Heidät valitaan Unescon yleiskokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Unescon päätös oli jälleen yksi outo päätös niiden muiden joukossa, joita on tehty YK:n organisaatioissa viime vuosina. Arabimaiden yliotteen huomaa yhä selkeämmin vuosi vuodelta. Tämäkin päätös on lähtöisin Palestiinan hallinnosta, joka on jälleen onnistunut vaikuttamisessaan.
Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä ulkoministeriön kanssa vastaa Suomen Unesco -politiikasta tiiviissä yhteistyössä YK:n kanssa. Suomi maksaa järjestölle noin 1,5 miljoonan euron vuosittaisen jäsenyysmaksun sekä lisäksi myös vapaaehtoisia maksuja ja tukia.
Unescon perussäännössä lukee, että ”koska sodat syntyvät ihmismielissä, myös rauhan puolustus on rakennettava ihmismieliin”. Unescon tulisi toisin sanoen puolustaa rauhaa ja turvallisuutta kansainvälisen tuen avulla koulutuksessa, tieteessä sekä kulttuurissa sekä edistää YK:n hengen mukaisesti universaalia kunnioitusta oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta, ihmisoikeuksia sekä vapautta kohtaan.
Joudun kysymään itseltäni, miten Unescon viimeisin päätös edistää rauhaa ja turvallisuutta Israelissa. Mihin tarvitsemme tätä organisaatiota? Miksi Suomi maksaa miljoonamaksuja ilman minkäänlaisia protesteja tälle organisaatiolle joka kieltää kokonaiselta kansalta, tässä tapauksessa juutalaisilta, oikeuden pyhiin paikkoihinsa ja joka vähät välittää vanhoista historiankirjoista?
Vaikka juutalaiset itsekin sanovat usein, että muilla on täysi oikeus kritisoida Israelia ja sen politiikkaa, eikä ihmisten tarvitse heistä pitää, on juutalaisten oikeuksien kieltäminen historiallisiin ja pyhiin paikkoihin kuitenkin silkkaa antisemitismiä. Unescon päätös oli jälleen yksi näyttö linjauksesta, jossa antisemitismi kukoistaa vuonna 2016. Kuten presidentti Rivlinkin sanoi, ”on ymmärrettävää, että on kritisoijia, mutta mikään organisaatio ei voi kirjoittaa historiaa uudelleen”.

Peter Östman
Kansanedustaja, KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja

image

Venevero meren pohjaan

Hallitus ehdottaa uutta vuotuista ajoneuvoveroa rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille. Valtionvarainministeriön mukaan vero toisi valtiolle noin 50 miljoonaa euroa. Perustelut veneveron käyttöönotolle ovat riittämättömiä ja se johtaisi epäoikeudenmukaisuuksiin.

Ensinnäkään ei tule perustaa uutta veromuotoa, joka on lähtöisin Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin argumentista: hän iloitsi tästä uudesta verosta, jonka ”herrojen huvikuunarit” toisivat. Ei tule luoda veroja, joka pohjautuvat kateudelle tai edistävät sitä.

Verotuksen ensisijaisena tarkoituksena on on kerätä varoja yhteiskunnallisten peruspalveluiden rahoittamiseksi. Verotusta voi tosin käyttää useisiin muihinkin tarkoituksiin, jotka lainsäätäjät katsovat tarkoituksenmukaisiksi. Verotuksen keinoja voidaan käyttää esimerkiksi osana aluepolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa, veroilla pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen ja perheiden toimeentuloon.

Verotuksen tulee aina olla sekä tehokasta että oikeudenmukaista. Tässä kohtaa hallituksen arvio kaikista eniten harhaileekin. Trafin venerekisteri on tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, ettei veneveroa saataisi toimimaan tehokkaasti eikä oikeudenmukaisesti. Venerekisterin saaminen yhtenäiseksi ja eheäksi maksaisi paljon aikaa ja rahaa. On suorastaan mahdotonta saada veneveroa toimimaan oikeudenmukaisella tavalla. Tästä syystä kyseenalaistan koko päätöksen tehokkuuden ja järkevyyden.

Suomessa on useita erityyppisiä veneenomistajia. Osa käyttää veneitä ammattikäytössä. Saaristossa asuville ne ovat välttämättömiä kulkuvälineitä. Suurin osa veneenomistajista käyttää venettä pääosin vain virkistyskäyttöön.

Veneily on hieno harrastus joka edesauttaa kansanterveyttä. Päinvastoin mitä muihin kulkuvälineisiin tulee, veneily ei vaadi suuria investointeja infrastruktuuriin.

Autojen ajoneuvoveroa voidaan perustella muun muassa teiden rakentamisen ja ylläpidon kautta. Toisin kuin autoilijat, veneenomistajat vastaavat itse suurimmista infrakustannuksistaan, kuten esimerkiksi omien venesatamien rakentamisesta.

Viimeisimpänä – muttei vähäisimpänä – veneteollisuus työllistää Suomessa 3500 henkilöä. Veneteollisuuden liikevaihdosta 125 miljoonaa menee vientiin. Veneteollisuuden yritykset ja niiden henkilökunta luovat jo nyt miljoonia euroja verovaroja. Valtio kerää jo valmiiksi paljon verotuottoja veneenomistajilta. Veneily on ollut jo rankasti verotettu siitä lähtien kun kevyt polttoöljy kiellettiin.

Kristillisdemokraateilla on tapana noudattaa sellaista periaatetta, että verotetaan ankarammin sellaista toimintaa tai varoja, jotka ovat haitallisia yksilöille tai yhteiskunnalle ja kevyemmin niitä, mistä on puolestaan hyötyä molemmille. Kun tarkastelen veneveroa tästä näkökulmasta, ajattelen että yhteiskunnalle on enemmän hyötyä siitä, kun ihmiset harrastavat aktiivista veneily- ja saaristoelämää. Tätä aion painottaa, kun asia tulee eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan verojaoston käsittelyyn.

image

On syytä tarkistaa kuinka terrorismia rahoitetaan

Kulunut kesä on useimmille suomalaisille merkinnyt enimmäkseen lomailua, lepoa, hyvää ruokaa ja ystävien seuraa. Kukaan ei ole kuitenkaan voinut välttyä ikäviltä uutisilta maailmalta.

Totuttuamme toistuviin uutisiin terrori-iskuista Syyriassa, Irakissa ja Israelissa, on terrori nyt saapunut Euroopan kaduille ja toreille. Jokainen ihmiselämä on ilman muuta yhtä arvokas. On kuitenkin selvää, että lomaansa viettävä suomalainen kokee Brysselin, Nizzan, Istanbulin ja Münchenin iskut konkreettisemmin kuin vastaavat iskut Mosulissa, Aleppossa tai Damaskoksessa.

Sama äärimmäinen väkivaltaideologia, jota vastaan esimerkiksi Israel on joutunut puolustautumaan koko itsenäisyytensä ajan, on perustana sille terrorismille, joka nyt kohdistuu eurooppalaisia vastaan. Myös Suomen täytyy valmistautua puolustautumaan terroristeja vastaan, joilla on sama ideologia kuin esimerkiksi Hamasilla.

12 000 terrorirakettia on laukaistu Israeliin vuosikymmenen ajan. Yli kolme miljoona ihmistä – 40 prosenttia Israelin väestöstä – elää jatkuvasti terroriuhan alla ilman mahdollisuutta normaaliin elämään. Tämä siitä huolimatta, että Israel vetäytyi Gazasta jo vuonna 2005.

Medioissa kuullaan harvoin siitä rasistisesta väkivaltaideologiasta, joka on nyt vallassa Gazassa ja alituisesta ja päivittäisestä kiihottamisesta juutalaisten ja israelilaisten murhiin. Suurin uhri Hamasin veriselle hallinnolle on gazalaiset itse – heille Hamasin valta on merkinnyt väkivaltaa, köyhyyttä ja toivottomuutta. Länsirannalta käsin hallitseva presidentti Abbas edustaa käytännössä vain puolta palestiinalaisista, eikä ole yhdeksän vuoden valtakautensa aikana onnistunut astumaan jalallaankaan Gazaan.

Kun ottaa huomioon alati kasvava globaalin terrorismin uhka, joutuu välillä hämmästymään länsivaltojen sinisilmäisestä suhtautumisesta Lähi-idän ongelmiin. 15 kesäkuuta Israelin poliisi pidätti Mohammed El-Halabin, joka toimii kansainvälisen avustusjärjestö Worl Visionin johtajana Gazassa. Israel oli pidemmän aikaa pitänyt silmällä El-Halabia, jota epäiltiin merkittävästä yhteistyöstä palestiinalaisen terrorijärjestö Hamasin kanssa. Syksyn aikana epäilyille saatiin vahvistus: El-Halabi on tunnustanut olleensa Hamasin jäsen yli 20 vuotta ja että terroristijärjestö antoi hänelle vuonna 2005 tehtäväksi soluttautua World Visioniin. Hän eteni nopeasti järjestön sisällä päästen lopulta sen korkeimmaksi johtajaksi Gazassa. Tämä korkea asema tarkoitti sitä, että hän kontrolloi organisaation kymmenien miljoonien vuotuista budjettia. El-Halabin itsensä mukaan lähes 60 prosenttia World Visionin varoista päätyi suoraan Hamasin aseelliselle siivelle, joka käytti rahat asehankintoihin sekä Israelin ja Gazan rajalla olevien hyökkäystunneleiden kaivamiseen.

Tiistaina julkaistiin toinenkin tapaus Hamasin soluttautumisesta avustusjärjestöihin, kun YK-järjestö UNDP:n henkilöstöön kuuluvaa Waheed Borshia vastaan nostettiin syytteet. Borsh pidätettiin 16 kesäkuuta ja on kuulusteluissa tunnustanut käyttäneensä hyväksi asemaansa UNDP:ssä antaakseen materiaalista ja sotilaallista tukea Hamasille.

Länsimailla on syytä tunnistaa totuus Lähi-idän problematiikassa ja tarkastella minne meidän verovarat päätyvät. Se koskee tukia, jotka maksetaan EU:n, YK:n tai avustusjärjestöjen kautta. Muuten meillä tulee vaikeuksia puolustautua terrorismia vastaan myös kotikentällä.

Peter-Ostman-traktorimarssi-1024x765

Maanviljelijät tarvitsevat tuet heti!

Hallituksen tartuttava toimeen maatalouden kriisin hoidossa

Välikysymyskeskustelussa maataloudesta nousi selvästi esille, että kaikilla eduskuntapuolueilla on yhteinen näkemys kriisin vakavuudesta. Puheenvuoroissa peräänkuulutettiin välittömiä toimenpiteitä maatalousyrittäjien tilanteen helpottamiseksi. Kaikissa eduskuntapuolueissa oli edustajia, jotka näkevät maatalouden tärkeänä osana Suomen tulevaisuutta. Huoltovarmuusnäkökulma ja puhtaan kotimaisen ruoan saanti oli selvästi tärkeitä eduskunnalle.

Hallitus totesi välikysymysvastauksessaan siihen, että se on tuomassa maatalouden kriisipaketin syksyllä kunhan saavat tietää miten EU suhtautuu siihen. Odottaminen ja asian vatvominen ei auta maatalousyrittäjiä. Mikäli kriisipaketti annetaan vasta lisätalousarvion yhteydessä lokakuussa tarkoittaa se käytännössä sitä, että lisätuet ovat maatalousyrittäjillä vasta ensi kevään loppupuolella. Nyt tarvitaan nopeampia toimenpiteitä.

Ehdotan seuraavia kolmea toimenpidettä maatalouden akuutin kriisin hoitamiseksi.

Ensimmäisenä hallituksen tulisi valmistella seuraava lisätalousarvio niin, että se voidaan antaa välittömästi eduskunnan syysistuntokauden alussa. Lisätalousarviossa annettaisiin maa- ja metsätalousministeri Tiilikaisen aiemmin esittämä maatalouden kriisipaketti sekä määrärahoja mahdollisiin muihin lisätoimiin maatalouden kriisin helpottamaksi.

Toiseksi hallituksen tulisi koota parlamentaarinen työryhmä valmistelemaan toimenpidesuunnitelmaa maatalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Parlamentaarisen ryhmän tulisi ottaa kantaa lyhyen aikavälin toimiin mutta samalla pohtia miten suomalaista maataloutta ja elintarviketeollisuutta voitaisiin pidemmällä aikavälillä kehittää. Maatalous on maallemme niin tärkeä elinkeino, että sen tulevaisuuden suunnasta tulee päättää parlamentaarisesti.

Kolmanneksi maatalousyrittäjille tulee luoda kriisitukiverkosto, joka auttaisi vaikeuksiin ajautuneita maanviljelijöitä. Maatalousyrittäjä, jonka voimavarat eivät enää riitä hoitamaan pakollisia paperitöitä, joutuu nopeasti vaikeuksiin verottajan ja tukiviranomaisten kanssa. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan verkosto, joka tarjoaa apua, tukea ja neuvoja silloin kuin sitä tarvitaan. Kriisitukiverkosto pitäisi toteuttaa yhteistyössä MTK:n, maa- ja metsätalousministeriön, verohallinnon, Ely-keskusten sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Vain välittömillä ja oikein kohdennetuilla toimilla suomalainen maatalous voidaan saada ulos akuutista kriisistä ja luoda tulevaisuuden uskoa epätoivon sijaan.

Nelosolut ruokakaupassa ei ole Suomen pelastus

Ennen eduskuntavaaleja kansalaisilla oli suuria odotuksia sen suhteen, että Suomi saataisiin kuntoon. Tämä toteutuisi päättäjiä vaihtamalla. Haluttiin hallitus, joka tekisi päätöksiä nopeassa tahdissa ja tekee päätöksiä asioista, jotka oli jätetty tekemättä. Lista tehtävistä oli pitkä. Kilpailukyky piti saada kuntoon. Byrokratiaa piti karsia. Sote-uudistus piti saattaa maaliin. Nämä tavoitteet ovat hyviä ja tavoittelemisen arvoisia.

Hallitus on nyt ollut vallassa vuoden. Monta palloa on vielä ilmassa. Sote-uudistus ei ole vieläkään valmis ja elinkeinoelämä odottaa kärsimättömänä, että yhteiskuntasopimus tuo luvatun parannuksen kilpailukykyyn. Vuosikymmenten ajan useat hallitukset ovat ottaneet käyttöön lakeja ja sääntöjä, jotka ovat vaikeuttaneet yritysten ja yksityishenkilöiden arkea. Kansalaiset ja varsinkin elinkeinoelämä odottaa byrokratian karsimista.

Puolustan useita niitä toimenpiteitä, joita hallitus yrittää viedä läpi. Minulta ei kuitenkaan löydy ymmärrystä viimeisimmälle esitykselle, jota mainostetaan osana normien purkutalkoita. Tarkoitan hallituksen uusia alkoholipoliittisia linjauksia.

Mitä mieltä ollaan seuraavista ehdotuksista? Nelosolutta saadaan tästä lähtien myydä ruokakaupoissa. Vahvempia lonkeroita voidaan myös myydä ruokakaupoissa. Alkojen aukioloaikoja pidennetään kello 21:een nykyisen kello 20 sijaan. Kaikki anniskeluluvan omaavat ravintolat saavat myydä alkoholia kello neljään aamulla. 16-vuotiaat saavat tarjoilla alkoholia vuorovastaavan valvonnassa. Alkoholin markkinointia helpotetaan. Jatkossa asiakkaat voivat ostaa useamman annoksen alkoholia kerralla. Alkoholin myynti luotolla sallitaan. Kaiken kaikkiaan nämä linjaukset johtavat lisääntyvään tarjontaan, alempiin hintoihin ja lisääntyvään juomiseen.

Olen hämmästynyt miten keskustajohtoinen hallitus taipui Kokoomuksen ja Perussuomalaisten johdettavaksi alkoholikysymyksessä. Koko hallitus vaikuttaa olevan alkoholiteollisuuden lobbaajien vietävissä.

Jo tällä hetkellä noin 100 000 lasta elää perheissä, joissa alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa elinikäisen trauman lapsille. Alkoholi-, ravintola- ja päivittäistavarabisneksen taloudellisten hyötyjen sijaan tulisi ajatella lasten parasta. Joka vuosi noin 2000 henkilöä kuolee alkoholista johtuvista syistä. THL:n Pekka Puska arvioi, että nelosoluen myynti ruokakaupoissa johtaa 1000–1500 lisäsairaalakäyntiin ja 100–150 alkoholikuolemaan vuosittain. Lääkäriliitto muistuttaa, että alkoholipolitiikka vaikuttaa kaikkein eniten terveydenhoidon kustannuksiin maassamme. Alkoholista johtuvat kustannukset yhteiskunnalle aiheuttavat arvioiden mukaan 4-6 miljardin laskun veronmaksajille vuosittain.

Muissa Euroopan maissa humalajuominen on häpeällistä. Näin ei ole Suomessa. Kännipuheet ja juomisen kehuminen on täällä normi. Puoli miljoonaa suomalaista kärsii alkoholiongelmasta. On harhaluulo ajatella, että suomalaiset omaksuisivat eurooppalaisen viinikulttuurin.

Keskustan vaaliteema ennen vaaleja oli ”Suomi kuntoon”. Hallituksen alkoholipoliittiset linjaukset vievät Suomea ikävä kyllä toiseen suuntaan. Juomalla ei saada Suomea kuntoon.

Ei mitään rajaa ahneudelle

Panama-vuodon paljastama verovälttely johtuu puhtaasti ahneudesta. Globalisaatio ja pääomien nopea liikkuvuus on johtanut siihen, että osa niistä tuloista, jotka pitäisi verottaa Suomessa ja EU:ssa, on tietoisesti piilotettu ulkomaille. Useassa tapauksessa rahat on sijoitettu veroparatiiseihin. Keitä ovat nämä herrat ja rouvat? He ovat usein ihmisiä, joilla on jo kaikkea ja enemmän kuin he tarvitsevat. He ovat superrikkaita. Heillä on vahva yhteiskunnallinen asema ja he toimivat joissain maissa jopa valtionpäämiehinä. He voivat olla suvuista, jotka ovat sukupolvien ajan olleet hyväosaisia. Mutta he eivät ole tyytyväisiä. He eivät voi saada tarpeeksi. He ovat suunnitelleet ja tehneet taktisia siirtoja saaden apua verojuristeilta välttääkseen veroja, vaikka heillä todellakin olisi varaa maksaa ne. Heillä on tärkeitä luottamustehtäviä elinkeinoelämässä mutta eivät epäröi menetellä tavalla, joka syventää yhteiskunnallisia kuiluja ja heikentää yhteiskunnallista solidaarisuutta.

Niin kutsuttu verovirhe kansainvälisistä transaktioista, eli verot, jotka olisi pitänyt maksaa Suomeen, yltää Verohallinnon arvion mukaan vähintään 200-400 miljoonan euroon vuodessa. Kauhea summa. Samanaikaisesti joudumme säästämään terveydenhoidosta ja koulusta ja asettamaan yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat ryhmät toisiaan vastaan.

Meillä ei pidä olla lakeja, asetuksia ja järjestelmiä Suomessa tai Euroopassa, jotka kannustavat verojen kiertoon. Kaikkien kansalaisten, yritysten ja järjestöjen tulee vastuullisesti maksaa veroja sen mukaisesti mitä maan demokraattisesti valittu poliittinen kokous on päättänyt. Kaikki muu on tuomittavaa.

Mikäli joku ei ole tyytyväinen niihin veroprosentteihin, jotka ovat Suomessa voimassa, ei tule olla mitään oikoteitä veronvälttelyn kautta. Jos haluaa muuttaa verotuksen tasoa, tulee se tehdä demokraattisesti pyrkimällä luomaan poliittinen enemmistö kannattamaan verokevennyksiä.

Ne miljardit eurot verotuloissa, jotka jäävät keräämättä EU-maissa joka vuosi, vastaavat vuosittaisia terveydenhuoltokustannuksia koko EU:n alueella. Ei ole mitään tolkkua siinä, että rahat, jotka kuuluisivat useammille ihmisille yhteiskunnassa, yksipuolisesti ajautuvat harvojen ihmisten lompakoihin siitä syystä, että nämä harvat tekevät kaikkensa vältelläkseen veroja.

Edellinen hallitus toimi aktiivisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisellä tasolla saadakseen veroparatiisit kuriin ja panostamalla harmaan talouden torjuntaan. Nykyinen hallitus vähensi ikävä kyllä näitä resursseja. Panama-vuoto avaa toivottavasti silmät. Poliittinen tahtotila vaikuttaa olevan sen puolella, että nyt on aika toimia. Hallituksen tehtävä on selvittää ja poistaa ne porsaanreiät mitä vielä on olemassa. Salassapidon verhot tulee repiä alas ja rehellisiä yrittäjiä, palkansaajia ja kansalaisia tulee puolustaa yksimielisesti.

Mietteitä terrori-iskujen jälkeisenä päivänä

Olen toiminut muutaman viime vuoden aikana European Christian Political Movementin puheenjohtajana. Tehtävästäni johtuen olen matkustanut Brysseliin kuukausittain. Pariisin hyökkäysten jälkeen olen huomannut kuinka sotilaiden ja poliisien määrä on lisääntynyt Brysselin lentoasemalla ja kaupungin keskustassa. Tähän tottui nopeasti. Istuessani maanantai-aamuna taksin kyydissä matkalla lentoasemalta, ajattelin hetken mahdollisia riskejä. Erityisesti siksi, että poliisi oli vain muutama päivä aiemmin pidättänyt Pariisin iskujen aivot, Salah Abdeslamin. Belgian ulkoministeri Reynders oli pidätyksen jälkeen varoittanut, että Pariisin viime marraskuun kaltaisia iskuja oli suunnitteilla.

Tiistai-aamuna minulla oli suojelusenkeli matkassani. Noin 40 minuuttia ennen iskua tein lähtöselvitystä samassa terminaalissa missä pommit räjähtivät. Finnairin kone lähti jonkun verran myöhemmin kuin sen piti mutta kuitenkin muutamaa minuuttia ennen räjähdyksiä. Sain kuulla hirvittävästä iskusta vasta laskeuduttuani Helsinkiin. Tunsin kiitollisuutta siitä, että olin varjeltunut terroriteosta mutta samalla epätoivoa lisääntyvästä väkivallasta. Olen surullinen kaikista viattomista uhreista. On vaikeaa edes kuvitella sitä tuskaa mitä uhrien omaiset kokevat.

Koska joudun työssäni matkustamaan melko paljon, en voi alkaa elämään jatkuvassa jännityksessä tai pelossa. Oli odotettavissa, että IS pyrkii iskemään Belgiassa. Eräiden arvioiden mukaan terrori-isku oli kosto Belgian tuesta Yhdysvaltojen johtamalle koalitiolle, joka on yli vuoden ajan päivittäin pommittanut IS:n tukikohtia Syyriassa ja Irakissa. Kyseessä voi olla myös kostoisku viranomaisten pidätettyä Abdeslamin.

Euroopan johtajat, poliitikot ja eri maiden turvallisuuskoneistot ovat vaikeiden haasteiden edessä. Elämme rauhattomia aikoja. Kansalaiset kokevat turvattomuutta ja se johtaa helposti raaistuneeseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samanaikaisesti vastakkainasettelun riksi kasvaa. Kuinka demokraattiset länsimaat voivat pysäyttää jihadistit ilman, että se johtaa lisääntyvään rasismiin?

Tarvitaan selkeyttä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ensinnäkin terrorismia ei voi yhdistää ihonväriin tai uskontoon. Ihonväri ei tee kenestäkään terroristia. Terve uskonto ei myöskään luo terrorismia. Sitä vastoin epäterve uskonto voi luoda sitä. Erityisesti jos poliittiset ja hengelliset johtajat käyttävät uskontoa hyväkseen levittääkseen vihaa ja kehotuksia väkivallan tekoon uskonnon nimissä.

Saudi-Arabia on yksi wahhabismin levittäjäjistä. Wahhabismin tulkinta islamista on lähellä salafismia. Saudi-Arabia ja muutamat muut arabimaat rahoittavat koraanikouluja, opettajia ja imaameja, jotka levittävät wahhabismin oppia. Usama bin Ladin oli salafisti. IS:n perustaja Abu Musab az-Zarqawi oli salafisti. Nykyinen IS:n johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on salafisti.

Euroopan tulee avata selkeäsanainen keskustelu näiden maiden johtajien kanssa. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä terrorismin vastaisessa toiminnassa on kriminalisoida vihasaarnaajat, jotka vapaasti levittävät ”takfiri-oppia” vuodesta toiseen. Takfiri juontuu arabialaisesta sanasta, joka tarkoittaa uskonnollisen yhteisön jäsenen julistamista uskottomaksi – mikä oikeuttaa toisinajattelijoiden murhaamisen. Tämä wahhabismista juontuva oppi mahdollistaa Salah Abdeslamin, Brysselin terroristien ja muiden aivopestyjen nuorten miesten ja naisten tekemät viattomien ihmisten julmat murhat.
Hiljaisella viikolla meidän on aika pysähtyä ja muistaa Brysselin iskun uhreja ja heidän omaisiaan ja samalla rukoilla paremman tulevaisuuden puolesta.

Yhtenäisinä seisomme – hajaantuneina kaadumme

Otsikko viittaa tapahtumiin Merenkurkun liikennettä koskevan hankkeen Midway Alignmentsin EU-tukihakemukseen, jonka hallitus hyväksyi yhdennellätoista tunnilla viime viikolla. Harvoin yksikään hanke on kiinnostanut niin monta poliitikkoa. Vasabladetin pääkirjoituksessa sanottiin muutama päivä sitten, että viime viikoilla pohjanmaalaiset kansanedustajat ovat harjoittaneet edunvalvontatyötä ennennäkemättömässä mittakaavassa. Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström antoi ansaittua kiitosta kansanedustajille, jotka eivät antaneet periksi. Tomas Häyry totesi, että koko vaalipiirin kansanedustajat ovat tehneet kovasti töitä ja osoittaneet kuinka paljon poliittista voimaa löytyy kun tehdään töitä yhteisen tavoitteen eteen.
Miksi sitten kävi niin, että hanke, joka ensin ei riittävästi vakuuttanut hallitusta, kuitenkin sai vihreää valoa muutaman viikon neuvotteluiden jälkeen? On tarpeen katsoa taaksepäin. Midway Alignmentin ensimmäinen vaihe otettiin mukaan Kataisen hallitusohjelmaan RKP:n aloitteesta 2011. Pohjalaisena ja KD ryhmän puheenjohtajana annoin vahvan tukeni Merenkurkun liikenteen kehittämiselle. Myös Kokoomus ja SDP tukivat hanketta. Silloinen Vasemmistoliiton liikenneministeri Merja Kyllönen otti asiasta kopin ja vei hankkeen ensimmäisen vaiheen läpi. Tämän päätöksen ja sen toteutuksen jälkeen näytti hankkeen jatko hyvin suotuisalta. Monet ovat varmaan ihmetelleet miksi heräsimme niin myöhään hankkeen toisen vaiheen osalta. Yksinkertainen selitys on se, että monet meistä yllätettiin. Kukaan meistä ei arvannut mitä ongelmia tulisi esiin prosessin aikana. Onneksi kuitenkin heräsimme ajoissa. Olin itse New Yorkissa kun sain tietää, että hallitus on hyljännyt hankkeen. Lähetin viestin pääministerille ja pyysin tapaamista asiasta mahdollisimman pian. Kaikki vaalipiirin kansanedustajat toimivat samalla omalla tahollaan. Kokoonnuimme yhteiseen palaveriin, jossa sovimme yhteisestä strategiasta, jonka mukaan ajaisimme asiaa rakentavalla tavalla. Jätimme myös yhteisen muistion ministerille. Lisäksi annoimme yhtenäisen tukemme edustaja Strandille ja Vaasan kaupunginjohtaja Häyrylle kun he tapasivat ministeri Berneriä. Yhteiset ponnistelumme palkittiin tiistaina kun hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta näytti hankkeelle vihreää valoa. Tämä todistaa useita asioita. Ensinnäkin kannattaa aina käydä rakentavaa keskustelua kaikissa yhteyksissä haukkumisen ja valittamisen sijaan. Riippumatta siitä edustaako oppositiota tai hallitusta. Toiseksi kukaan ei voi tehdä suuria asioita yksin. Sen sijaan, että kampittaisimme toisiamme ja vetäisimme kotiinpäin henkilökohtaisilla ulostuloilla, meidän tulee tukea ja kunnioittaa toisiamme. Näin rakennetaan parempaa maata ja annetaan maakuntamme asukkaille paremmat elinolosuhteet. Nyt jatkamme edunvalvontaa Brysselissä. Yhtenäisinä seisomme – hajaantuneina kaadumme, on vanha puheenparsi, joka on saanut uuden merkityksen Midway Alignment hankkeen yhteydessä.