Suomen taloudessa näkyy valoa

Torstaina eduskuntaryhmämme järjesti Helsingissä yritysseminaarin. Seminaarin aiheena oli kasvuyritysten näkymät ja digitalisoinnin mahdollisuudet. Keskeisenä teemana oli myös ”Ruokaa Suomesta”. Saimme kuulla kaksi mielenkiintoista yritysesittelyä. Kyseisillä yrityksillä on parhaillaan menossa vahva kasvun – ja kansainvälistymisen vaihe – Eikä ihme, sillä molempien yritysten juuret löytyvät Pohjanmaalta.

Seminaariin osallistuivat myös pääministeri Juha Sipilä sekä Suomen yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Sekä Sipilä että Mäkynen vahvistivat sen, mikä ilmeni myös tällä viikolla ilmestyneestä Kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton yritysraportista: Tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta suomalaisille yrityksille. Samoin teollisuuden ja rakennusalan näkymät ovat valoisimmat Itämeren alueella. Muutos on tapahtunut nopeasti. Raportin mukaan viime neljänneksellä, eli lokakuussa, oli jo positiivisia näkymiä, mutta nyt odotukset ovat ennätyksellisiä.

Mistä sitten on kyse? Positiivisen suunnan löytymiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät. Yksi keskeisimmistä syistä on varmaankin ollut se, että maailmanmarkkinoilla on tapahtunut teollisuuden investointeja, myös sellaisten tuotteiden, jotka ovat osa pohjanmaalaisen teollisuuden selkärankaa.

Jo vuosi sitten mainitsin muutamille, hallituspuolueita edustaville kollegoilleni, että BKT tulee kasvamaan vuonna 2017 noin kolme prosenttia. Samaan aikaan valtiovarainministeriö ennusti lähes kahden prosentin kasvua. Kollegat kysyivät, että ajattelenko kilpailukykysopimuksella olevan niin suuri vaikutus? No, niin en ajatellut. En aliarvioinut kilpailukykysopimuksen merkitystä, saati sitten vientiteollisuutta. Sopimuksella oli kuitenkin arvioitua suurempi psykologinen vaikutus. Sopimus syntyi tilanteessa, jossa Suomen talous oli pysynyt paikoillaan lähes 10 vuotta. Suomalaiset teollisuusyritykset eivät olleet myöskään investoineet vuosiin, sillä useimmat olivat odottaneet parempia taloudellisia aikoja. Kun pyörät sitten alkoivat pyöriä, muutos parempaan suuntaan olikin sitten melko nopeaa. Lumipallovaikutus kuvaa tapahtumia aika hyvin. Ja juuri sitä me tarvitsemme. Muutoksen myötä myös valtio ja kunnat pystyvät paremmin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Jos muutosta ei olisi tullut, tilanteemme olisi huono. Tällä hetkellä näyttää myös siltä, että hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite saavutetaan. Me kaikki voimme olla siitä tyytyväisiä, mutta meidän haasteemme eivät kuitenkaan pääty tähän. Pitkällä aikavälillä vuoteen 2030 mennessä meidän tulisi saavuttaa 80 prosentin työllisyysaste hyvinvointipalveluiden kattamiseksi. Siksi meidän tulee jatkaa työtä ja toivoa kasvun jatkuvan. Yksi keskeisimmistä tekijöistä yrityksen menestykseen on osaavan työvoiman saaminen. Kasvua ei tule myöskään pilata  ylisuurilla palkankorotuksilla.

Holokausti, eli natsi-Saksan suorittama juutalaisten kansanmurha, on useille tämän päivän lapsille ja nuorille hyvin kaukainen tapahtuma. Miksi siitä tarvitsee vielä puhua?

Tänään 27. tammikuuta on holokaustin muistopäivä. Kun keskitysleirien portit aikoinaan avattiin, ympäröivä maailma joutui todistamaan maailman historian kauheimpia julmuuksia, joita kukaan ei uskonut voivan edes tapahtua. Liian monen tapahtumista selvinneen elämä oli peruuttamattomasti tuhottu ja täynnä traumoja.

On vaikea ymmärtää, miten joku pystyi tällaisiin julmuuksiin. Miten järjestäytynyt yhteiskunta, eurooppalainen maa, on voinut syyllistyä siihen kaikkeen? Tästä huolimatta meidän tulee ymmärtää, että niin tapahtui ja että niin voi tapahtua uudelleen. Valitettavasti näemme tänä päivänä uuden antisemitistiaallon, joka leviää Euroopassa, jopa meidän omassa maassamme.

Lähi-idän ongelmiin etsitään usein syytä uskonnosta. Joillakin alueilla asiaan liittyy radikalisoitumista ja muslimien ääriliikkeitä. Iranin hallitus ilmoittaa säännöllisesti, että Israelin valtio, kuten myös kaikki juutalaiset, on hävitettävä. Ääriryhmät kuten Hamas ja Hizbollah tuovat jatkuvasti esille heidän vihaansa juutalaisia ​​kohtaan. Lisäksi palestiinalaishallinto rohkaisee antisemitismiin koulujen oppikirjoissa.

Antisemitismiä koskevassa värittyneessä yhteiskunnallisessa keskustelussa ohitetaan monesti se asia, että keskustelu koskee Israelia. Emme voi keskustella Israelin turvallisuusongelmista, ellemme näe arabimaailman suunnalta tulevaa vihaa Israelia kohtaan. Tämä tapahtuu muun maailman hiljaisella hyväksynnällä. Arabit eivät hyväksy Israelia naapurivaltioksi, koska Israel on demokraattinen kansakunta ja avoin yhteiskunta, joka haastaa ne, jotka haluavat nähdä yhteiskunnan muuna kuin demokraattisena oikeusvaltiona.

Kun Israel puolustaa itseään sitä vastaan tehdyiltä hyökkäyksiltä, Israelin katsotaan rikkovan tulitaukoa. Kun israelilainen siviili joutuu järjestäytyneen terrori-iskun tai veitsihyökkäyksen kohteeksi ei huomiota kiinnitetä uhriin, vaan terroristiteosta johtuviin israelilaisten poliisien vastatoimiin. On hämmästyttävää, ettei Israelia ja Lähi-itää koskevista uutisraporteista ilmene Israelia ja juutalaisia kohtaan kohdistuvaa vihaa. On hämmästyttävää myös, ettei israelilaisia terrorismin uhreja nähdä yksittäisinä uhreina, kun taas terroristi nähdään usein tragedian uhrina.

Anti-semitismi, jota näemme eurooppalaisessa yhteiskunnassa lisääntyvän, on vain osa siitä, jota juutalaiset kokevat jokapäiväisessä elämässä tämän päivän Israelissa. Kun tänään muistelemme holokaustin uhreja, tulee meidän myös miettiä, miten vastaamme yhä kasvavaan antisemitismiin. Päivä muistuttaa meitä Euroopan pahimmista historian tapahtumista, mutta myös siitä pahuudesta, jota ihminen voi toiselle ihmiselle tehdä. Antisemitismi, joka johti siihen, että natsisaksalaiset tuhosivat yli kuusi miljoonaa juutalaista – ja samalla satoja tuhansia romaneja, kehitysvammaisia ja muita vähemmistöjä – oli julma teko ja totaalinen epäonnistuminen koko ihmiskunnan historiassa. Meidän tulee nähdä ja ymmärtää nykyiset uhat. Meidän ei tule olettaa, että aika olisi nyt toinen. Ja – se voi myös koskea muita kansanryhmiä.

Peter Östman

Kansanedustaja

Eduskunnan Suomi-Israel ystävyysryhmän puheenjohtaja

 

Peterin joulukalenteri – luukku 24

Tänä vuonna ehdin esitellä 22 kollegaa joulukalenterissani. Eilen olivat kaikki kollegat kokoontuneina ryhmäkuvaan, joka otettiin juhlaistunnon yhteydessä 5.12.

Tänään, joulukuun 24. päivänä, ajattelin esitellä kaikkein luotettavimman työtoverin. Sain oppia tuntemaan Hänet jo lapsena. Hän on uskollisesti kulkenut vierelläni 56 vuoden ajan. Vaikka en ole muistanut Häntä kaikkina päivinä. En ole sanonut edes hyvää huomenta Hänelle joka päivä. Sellainen käytös on tavallista myös ihmisten välillä.

Joskus olen haavoittanut lähimmäisiäni. Se tarkoittaa, että olen samalla haavoittanut Häntä. Hän haluaa että olisimme ystävällisiä toisillemme. Tiettyinä ajanjaksoina elämässäni olen lähestulkoon jättänyt Hänet huomioimatta. Silti Hän on ollut uskollinen minulle. Antanut anteeksi ja unohtanut. Ajatelkaa millainen ystävä ja työtoveri! Tänään vietämme Hänen syntymäpäiväänsä. Jeesus on maailman vapahtaja ja ihmisen paras ystävä. Hän haluaa kulkea kanssamme myös ensi vuonna!

Matteuksenevankeliumin 20: 25-28 (teksti tämän vuoden Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa)

Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: “Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla.Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.

Filippiläiskirje 2:1-4

Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.

Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta!

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä olen omassa joulukalenterissani esitellyt upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 22 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 23 – Suomen Eduskunta

PETERIN JOULUKALENTERI – KANNUSTA KAVERIA. SUOMI 100 YHDESSÄ

Suomi 100 johdosta olen tänä vuonna tehnyt joulukalenterin, jossa esittelen osan kollegoistani eduskunnan eri puolueista. Tähän asti olen esitellyt 22 kollegaa. Tänään 23 joulukuuta kaikki mahtuvat mukaan.

Tehtyäni kuusi vuotta töitä Suomen eduskunnassa olen huomannut, että poliittinen ilmapiiri on muuttunut kovemmaksi. Kritiikki ja kovat sanat ovat osa arkea. Täytyykö se olla niin? Ei tarvitse. En voi muuttaa toisia. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja samalla antaa jotain yhteisöllemme. Meillä ei ole sama mielipide kaikista kysymyksistä. Mutta kaikki kansanedustajakollegat ovat omalla tavallaan hienoja ihmisiä.

Suomen 100-vuotisjuhla on meidän sukupolvemme tärkein juhlavuosi. Riippumatta vaikeista ajoista, suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehnyt yhteisiä päätöksiä.

Juhlavuosi on antanut meille mahdollisuuden ymmärtää menneisyyttä, kokea vuosi yhdessä ja antaa Suomen tulevaisuudelle suunta. Historiamme sisältää surua ja ilonaiheita. Veteraanimme puolustivat itsenäisyyttä. Toinen maailmansota ja maan jälleenrakennus yhdisti kansaa. Teimme sen yhdessä.

Meille, jotka tänä päivänä teemme työtä eduskunnassa, on annettu tehtäväksi varjella sitä arvokasta perintöä minkä olemme saaneet. Uskon, että meillä kaikilla on aihetta pysähtyä ja miettiä tätä. Miettiä miten parhaimmalla mahdollisella tavalla toimimme suhteessa perustuslain 31 § ” Kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä”.

Toivotan kaikille kollegoille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Huomenna aukeaa 24:s ja viimeinen luukku. Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 22 – Sari Essayah, kd

Joulukalenteri lähestyy vuoden loppua. Mukana loppukirillä meillä on KD:n puheenjohtaja Sari Essayah. Ennen poliittista uraansa hän kuului yleisurheilun maailmanhuipulle. Hänen urheilu-uransa kruunattiin MM-kullalla Stuttgartissa 10 km kävelyssä ja seuraavana vuonna hänestä tuli Euroopan mestari samassa lajissa Helsingin kotikisoissa.

Sari tuli mukaan kuntapolitiikkaan 90-luvulla. Tapasin Sarin ensimmäistä kertaa kuntapoliittisessa seminaarissa Jyväskylässä. Yksi veteraanipoliitikoistamme, KD:n aiempi puheenjohtaja Esko Almgren, kommentoi hänen puhettaan, että kyllä tuo nuori nainen tulee menemään pitkälle myös politiikassa. Esko oli oikeassa. Sari valittiin eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä 2003. Se oli iso saavutus, kun ottaa huomioon, että Sari on kotoisin Savosta, Lapinlahdelta.

Vuonna 2007 Sari valittiin KD:n puoluesihteeriksi. Ehdimme työskennellä pari vuotta intensiivisesti yhdessä, sillä toimin noina vuosina puolueen varapuheenjohtajana. Vuonna 2009 Sari valittiin Euroopan parlamenttiin erittäin kovalla henkilökohtaisella äänimäärällä, lähes 54 000 ääntä. Valintansa jälkeen minä siirryin hänen paikalleen puoluesihteeriksi. Läheinen yhteistyömme jatkui luontevasti hänen ollessaan EU parlamentissa.

Vuonna 2015 Sari palasi Suomeen ja eduskuntaan ja valittiin KD:n puoluejohtajaksi. Sari hoitaa tehtäväänsä sydämellä ja sielulla. Hän on myös valmis pistämään itsensä likoon, isoissa ja pienissä kysymyksissä.

Sarin kaltaisen ihmisen kanssa on helppo tehdä töitä. Uskon, että KD:n kannatuksella on vielä kasvun varaa. Sari ansaitsee paljon suuremman kannatuksen. Ja se tulee. Pikku hiljaa.

Rauhallista Joulua Sarille ja perheelle!

————————————————————————————————————

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä tulen omassa joulukalenterissani esittelemään upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 24 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 21 – Mats Löfström, Åländsk Samling

21. luukku menee Ahvenanmaalle. Mats Löfström valittiin eduskuntaan 2015 Åländsk Samlingin ehdokkaana. Ennen valintaansa Mats työskenteli Brysselissä, avustaen ensin Carl Haglundia ja sitten Nils Torvaldsia.

Vaikkemme istukkaan samoissa valiokunnissa on luonnollista, että keskustelemme meille yhteisistä aiheista ja haasteista. Elinkeinokysymykset ovat tärkeitä Ahvenanmaalle ja Pohjanmaalle. Näissä kysymyksissä meillä on helppoa löytää yhteinen näkemys. Mielestäni Mats Löfström on lyhyessä ajassa löytänyt paikkansa eduskunnassa. Matsin positiivinen perusasenne saa useimmiten hyvän vastaanoton muistakin puolueista. Hän on tärkeä sillanrakentaja Ahvenanmaan ja Suomen välillä.

Toivotan Matsille perheineen Rauhallista Joulua!

—————————————————————————————————————-

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä tulen omassa joulukalenterissani esittelemään upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 24 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 20 – Arto Satonen, kok

Tänään, joulukuun 20. päivä, teen pienen poikkeuksen ja esittelen yhden eduskunnan varapuhemiehistä. Ennen kun Arto Satonen valittiin varapuhemieheksi hän toimi kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajana. Tässä tehtävässä tutustuimme toisiimme, kun tapasimme useaan otteeseen viikoittaisissa kokouksissa.

Arto aloitti poliittisen uransa kuntapolitiikassa samana vuonna kuin minä, vuonna 1997. Hän on ollut eduskunnassa vuodesta 2003 lähtien ja toiminut useissa eri valiokunnissa. Ennen kuin Artosta tuli varapuhemies, ehdimme olla jonkin aikaa Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseniä. Olimme myös työryhmässä, jonka tehtävänä oli muokata lainsäädäntöä Ylestä.

Artolla on osaamista monilta eri politiikan alueilta mutta hän palaa erityisesti elinkeinoelämäkysymyksille ja kansainvälisille kysymyksille. Meillä on siis monia yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Siksi iloitsin, kun Arto viime kesänä piti lupauksensa ja vieraili kotikunnassani Luodossa ja tutustui paikalliseen elinkeinoelämään.

Arto on hoitanut tehtävänsä varapuhemiehenä erittäin hyvin. Hän on aina asiallinen ja oikeudenmukainen johtaessaan keskustelua.

Toivotan Artolle Rauhaisaa Joulua!

—————————————————————————————————————-

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä tulen omassa joulukalenterissani esittelemään upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 24 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 19 – Päivi Räsänen, kd

Tänään, 19 joulukuuta, esittelen kollegan, jonka olen tuntenut ja jonka kanssa olen työskennellyt pitkään. Hänellä on lisäksi syntymäpäivä tänään. Ensimmäisen kerran tapasin Päivi Räsäsen Jyväskylän puoluekokouksessa. Luulen, että se oli hänen toisen edustajakautensa alussa.

Päivi valittiin puoluejohtajaksi 2004 ylimääräisessä puoluekokouksessa Tampereella. Samassa puoluekokouksessa minut valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi. Tässä roolissa teimme yhteistyötä vuoteen 2009 asti, jolloin minut valittiin puoluesihteeriksi. Päivistä tuli 2011 sisäministeri ja samalla minusta tuli eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Näiden tehtävien vuoksi yhteistyömme oli tiivistä ja olemme oppineet tuntemaan toisemme hyvin.

Päivi on vahva persoona, joka pelottomasti puolustaa asiaansa. Tehtävänsä sisäministerinä hän hoiti bravuurilla. Monet kollegat muista puolueista antoi hänelle myös erinomaisen arvosanan.

Harvat poliitikot jaksavat tehdä töitä samalla tahdilla kuin Päivi tehtyään niin pitkän uran eduskunnassa. Se kertoo siitä, että hänellä on palo tehtävään – motivaatio on yhä samalla tasolla, kuin hänen aloittaessaan uransa. Kunnioitettava saavutus!

Onnea syntymäpäivän johdosta Päivi Räsänen!

Toivotan lisäksi Päiville ja hänen perheelleen Rauhallista Joulua!

————————————————————————————————————-

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä tulen omassa joulukalenterissani esittelemään upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 24 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 18 – Aila Paloniemi, Kesk

Tänään, 18. joulukuuta, esittelen vieruskaverini eduskunnan täysistuntosalista. Aila Paloniemi on Keski-Suomen vaalipiiristä Jyväskylästä, ja hän on ollut eduskunnassa vuodesta 2003. Vaikka emme toimi samassa valiokunnassa, istumajärjestyksen ansiosta olemme tutustuneet lähemmin. Ailalla on työtausta Ylen toimittajana. Vaimoni tavoin hän on koulutukseltaan lastentarhanopettaja, mikä on tarjonnut yhteisiä keskustelunaiheita. Aila on mukana useissa lasten hyvinvoinnin puolesta toimivissa yhdistyksissä. Arvostan Ailan sitoutumista perhepolitiikan kysymyksiin.

Kyyjärvellä syntyneellä Ailalla on sukujuuret Vimpelistä ja miellä on yhteinen esi-isä Strang-Spangar`n suvussa. Samalla rivillä Ailan oikealla puolella istuu eduskunnan sukututkimusryhmän puheenjohtaja Tapani Tölli, jolta vuosi sitten me Ailan kanssa saimme tietää näistä yhteisistä sukujuuristamme.

Ailalla on lähes joka päivä pöydällä sisupastilliaski. Usein kysyn, mitä kuuluu meidän yhteiselle pastilliyhtiölle. Aila ymmärtää tämänkin huumorin ja siihen sisältyvän vihjauksen ja tarjoaa sisuja minullekin. Kiitos pastilleista ja yhteistyöstä.

Rauhaisaa joulua Ailalle ja hänen perheelleen!

——————————————————————————————————————

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä tulen omassa joulukalenterissani esittelemään upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 24 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/

Peterin joulukalenteri luukku 17 – Jyrki Katainen, Kok

Kun päätin julkaista joulukalenterin, jossa esittelen kollegoitani, päätin myös tietyistä kriteereistä. Niistä yksi oli, etten esittele ketään nykyhallituksen ministeriä, vaikka minulla on hyvät suhteet useisiin heistä. Koska oma puolueeni on nyt osa oppositiota, yhteys ministereihin ei ole yhtä luonnollinen ja tiivis kuin jos olisimme hallituksessa. Siksi päätin keskittyä kollegoihin, joiden kanssa on eniten yhteyksiä päivittäisessä työssä.

Kolmantena adventtisunnuntaina teen pienen poikkeuksen. Tänään esittelemäni henkilö ei ole juuri nyt ole työtoverini, vaan heinäkuusta 2014 lähtien toiminut Suomen EU-komissaarina. Jyrki Katainen oli eduskuntapuolueen puheenjohtaja 2004-2014, valtiovarainministeri 2007-2011 ja pääministeri 2011-2014. Hänen pääministeriaikanaan opin tuntemaan Jyrkistä toisen puolen kuin minkä media näytti, tai mikä syntyi  opposition toimesta.

Tapasin Jyrkin ensimmäisen kerran 2007 Roomassa pidetyssä Euroopan kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien vuosikokouksessa. Istuimme kokoustauolla analysoimassa suomalaista ja eurooppalaista politiikkaa sekä sitä, miten voisimme kehittää puolueittemme yhteistyötä. Pohdimme muun muassa mahdollisuutta, että voisimme toimia samassa hallituksessa. Tämä visio toteutuikin vuonna 2011.

Katainen nimettiin Kokoomuksen vaalivoiton jälkeen hallituksen muodostajaksi. Alusta lähtien kyseenalaistettiin hänen suunnitelmansa muodostaa kuuden puolueen sateenkaarihallitus. Miten voisi olla mahdollista johtaa niin monen puolueen koalitiota, jossa olisi hyvin erilaisia yhteiskunnallisia ajattelutapoja poliittisesta oikeistosta vasemmistoon?

Jo silloin koin, että kritiikki oli epäoikeudenmukaista. Mitä valinnanvaraa Kataisella olisi ollut? Kansalaiset olivat juuri sanoneet mielipiteensä eduskuntavaaleissa. Keskusta kärsi tappion vuoden 2007 vaalien rahoitusskandaalin jälkeen. Perussuomalaiset saivat jytkyn, mutta he eivät uskaltaneet lähteä hallitusvastuuseen. Eurooppa oli yhdessä pahimmista sodan jälkeisistä talouskriiseistä. Kysyn vieläkin, mikä olisi ollut vaihtoehto laajalle koalitiolle? Uudet vaalitko vain kolme viikkoa edellisten jälkeen?

Mielestäni Katainen teki oikein. Hän oli valmis ottamaan raskaan vastuun ja yritti ohjata maatamme oikeaan suuntaan. Olosuhteet huomioon ottaen hän työskenteli hyvin. KD oli hallituksen pienin puolue. Jyrki kohteli meitä kunnioittavasti ja piti aina sanansa. Hallitusyhteistyön vuosien aikana opin tuntemaan hänet tarkemmin. Koska KD:lla oli vain yksi ministerisalkku, osallistuin monesti kiireisen ministeri Päivi Räsäsen sijasta kokouksiin ryhmäpuheenjohtajana. Oli monia kriittisiä tilanteita. Pääministerillä oli kova paine pitää hallitus koossa ja säilyttää eduskunnan enemmistön tuki.

Toisin kuin monet kritisoijat pidän Jyrki Kataista hyvänä pääministerinä. Tuskin olisi ollut montaa muuta, joka olisi selvinnyt lähellekään niin hyvin tuosta lähes mahdottomasti tehtävästä, jonka Jyrki hoiti.

Toivon Jyrkille ja hänen perheelleen rauhallista joulua!

——————————————————————————————————————

Peterin joulukalenteri – kehutaan edustajakaveri päivässä

– Minulla on ollut etuoikeus työskennellä eduskunnassa useiden kollegoiden kanssa eri puolueista. Suomi 100 juhlavuoden hengessä tulen omassa joulukalenterissani esittelemään upeiden työtovereiden joukosta valitsemani 24 kollegaa ja heidän hyviä puoliaan, kertoo KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.
– Poliittinen ilmasto on muuttunut kovemmaksi näiden kuuden vuoden aikana, jonka olen ollut eduskunnassa. Kritiikki ja kovat sanat ovat arkipäivää. Niin ei suinkaan tarvitsisi olla, vaan keskustelukulttuurin olisi syytä olla kunnioittavampi toisia kohtaan. Emme voi muuttaa toisiamme, itseämme voimme. Meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen ja antaa samalla jotain yhteisöllemme, hän toteaa.
– Emme ole edustajatovereitten kesken kaikesta samaa mieltä. Mutta he ovat kaikki hienoja ihmisiä. Peterin joulukalenterissa tulen keskittymään heidän hyviin puoliinsa ja siihen, miten olen oppinut tuntemaan heidät, Östman kertoo.
– Suomen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vietetään teemalla ”Yhdessä”. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat sadan vuoden ajan rakentaneet omaa maataan ja tehneet yhteisiä päätöksiä. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea yhdessä ja antaa suuntaa Suomen tulevalle kehitykselle. Historiamme sisältää surua ja iloa. Veteraanit puolustivat itsenäisyyttämme. Oman rakkaan isänmaan puolustaminen ja sen jälleenrakentaminen yhdistivät kansaamme. Edeltävät sukupolvet tekivät sen yhdessä.

Seuraa joulukalenteriani blogissani sivulla
http://www.peterostman.fi/fi/