ERIARVOISUUS EI VÄHENE VAIKEUTTAMALLA YRITTÄMISTÄ

Ihmettelen SDP:n eriarvoisuuden vähentämisohjelmaa. Ohjelmassa esitetään, että heikentämällä yrittäjien työllistämismahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä vähennetään eriarvoisuutta. Yritykset työllistävät Suomessa 1,4 miljoonaa ihmistä ja yrityksistä 93,3 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Haluaako SDP vähentää eriarvoisuutta tekemällä yrittäjistäkin työttömiä?
SDP haluaa poistaa yrittäjävähennyksen ja kiristää listaamattomien yritysten osinkohuojennuksen, sekä kiristää pääoma- ja ansiotuloveroja. Pienyrittäjälle yrittäjävähennys on erityisen tärkeä. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan 50 prosenttia yksinyrittäjistä ansaitsee alle 2000 euroa kuukaudessa. EU-komission tutkimukset osoittavat, että itsenäisen ammatinharjoittajan köyhyysriski on Suomessa seitsemänkertainen verrattuna työntekijään. SDP haluaa heikentää juuri näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yrittäjien toimeentuloa.
Esitän kannusteita ja normien purkua kiristyksien sijaan. Koko 2000-luvun ajan uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille. Tätä potentiaalia tulee päinvastoin vahvistaa parantamalla henkilöyhtiöiden ja elinkeinoharjoittajien verotusta kannustavampaan suuntaan sekä vähentämällä normeja ja yrityssääntelyä. Tuoreen Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan 63 % yrittäjistä työllistäisi enemmän, jos normeja olisi vähemmän. Näihin keinoihin SDP:n kannattaisi kiinnittää huomiota, jos todellisena tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Talouskasvu edellyttää kannustavaa yrittäjyyden toimintaympäristöä ja vahvaa motivaatiota toimia yrittäjänä. Osinkoverotuksen kiristäminen ei tätä tue. Listaamattomien yritysten osinkoverotuksen tulee edistää kasvuyrittäjyyttä, oman pääoman ohjautumista yritystoimintaan ja liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Yritysten vahvat taseet ovat kantaneet myös viimeaikaisten taloudellisten vaikeuksien keskellä.