Oikeus omantunnon- ja uskonnonvapauteen

Euroopassa ja Suomessa käydään jatkuvasti keskustelua vapaudesta uskonnon harjoittamiseen ja siitä kieltäytymiseen. Maallistumisen ja monikulttuurisuuden myötä Euroopassa uskonto halutaan piiloon ja marginalisoida. Euroopassa tapahtuu myös omantunnonvapauden loukkauksia. Tämä tapahtuu vaikka  Euroopan ihmisoikeussopimus takaa, että jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Meidän tulee olla valppaina siinä, että yhteiskunnassamme säilyy aito oikeus julkiseen uskonnonharjoittamiseen ja siihen, että voimme myös levollisin mielin levittää sitä ilosanomaa, jonka olemme itse elämäämme saaneet uskoa ja omistaa.