Kaksi äitiä, muttei yhtään isää

      Ei kommentteja artikkeliin Kaksi äitiä, muttei yhtään isää

Kansalaisaloitteessa äitiyslaiksi ollaan nyt tuomassa lainsäädäntöön uudet säännökset äitiyden määräytymisestä. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa naisparille yhdessä annetun hedelmöityshoidon seurauksena syntyneelle lapselle kaksi äitiä, eikä lapselle voida tällöin enää vahvistaa isää. Kansalaisaloitteessa äitiyslain lähtökohdaksi on määritelty lapsen etu. Kuitenkin aloite toteutuessaan mitä suurimmassa määrin loukkaa juuri lapsen etua poistamalla lopullisesti mahdollisuuden isyyden vahvistamiseen.

Ehdotus hyväksyttiin kaikkien muiden eduskuntapuolueiden edustajien toimesta, joita oli keskustasta, kokoomuksesta, sinisistä, perussuomalaisista, sosiaalidemokraateista, vihreistä, vasemmistoliitosta ja ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Valiokunnassa jokainen kansanedustaja edustaa oman puolueensa ja ryhmänsä enemmistölinjaa käsiteltävässä asiassa.

Kristillisdemokraatit oli ainoa eduskuntaryhmä, joka puolusti lasten oikeutta isään. Aloitteen myötä lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa myös äidiksi, kun lapsi on hankittu yhteistuumin hedelmöityshoidon avulla.

KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen jätti mietintöön vastalauseen, jossa esitetään aloitteen hylkäämistä. Koko eduskuntaryhmämme on vastalauseen takana, sillä mielestämmelainsäädännöllä ei tule edistää tilanteita, jotka merkitsevät sitä, ettei lapselle voida koskaan vahvistaa isää, vaikka kaikki osapuolet sitä myöhemmin haluaisivat. KD:n mielestä aloitteessa huomioidaan puutteellisesti lapsen etu ja murennetaan vakiintunut äitiyskäsitys.

Kristillisdemokraatit eivät aiemminkaan ole kannattaneet sellaisia hedelmöityshoitoesityksiä, joilla suljetaan lapselta oikeus sekä isään että äitiin. Jos hedelmöityshoitolakia muutetaan, tulisi lapsen oikeutta isään tulisi vahvistaa. Nyt on tapahtumassa päinvastoin. KD:n mielestä lainsäädännön lähtökohtana tulee olla lapsen oikeus äitiin ja isään, ei vanhempien oikeus lapseen.

Lapsen oikeus biologiseen isään on lapsen edun mukaista myös kansainvälisten sopimusten pohjalta. Yhdistyneitten kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artiklan mukaan lapsella on pääsääntöisesti oikeus tuntea vanhempansa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauskäytäntö turvaa myöskin lapsen oikeuden tuntea oman alkuperänsä. Lapsen identiteetin kehityksen kannalta on hyvin merkityksellistä, että hän voi tuntea biologiset juurensa ja muodostaa suhteen biologiseen isäänsä. Oikeus saada aikuiseksi tultuaan tieto sukusolujen luovuttajan henkilöllisyydestä ei tätä tarvetta korvaa.

Ensi viikon tiistaina asian käsittely jatkuu eduskunnan suuressa salissa, jolloin hylkäysesityksestämme äänestetään.

Kristillisdemokraatit vetoavat vielä muihin puolueisiin, jotta ne kansanedustajat, joiden mielestä lapsen oikeus tuntea biologiset vanhempansa ja myös mahdollisimman usein saada tunnustettu isä, lähtisivät tukemaan KD:n vastalausetta asiassa.