KD:n kanta pysyi loppuun saakka – Äitiyslaki olisi pitänyt lähettää perustuslakivaliokuntaan arvioitavaksi

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla uuden äitiyslain. Lain astuessa voimaan hedelmöityshoidon avulla syntyneen naisparin lapsi saa syntyessään kaksi äitiä, mutta ei yhtään isää. Kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyssä Kristillisdemokraattien edustajaa lukuun ottamatta kaikki muiden ryhmien edustajat kannattivat esitystä.
Kaikessa lainsäädännössä on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon heikommassa asemassa olevan näkökulma, joka on tässä tapauksessa lapsen asema. Lapsilla tulee olla oikeus tuntea omat vanhempansa. Tämä oikeus on riippumatta ihmisen iästä tai elämäntilanteesta, onko hän syntynyt avioliitossa tai sen ulkopuolella, tai onko hän adoptoitu. Se, että hedelmöityshoidolla syntyneellä on aikuisiässä mahdollisuus tietää sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys, ei kompensoi tätä lapsen tarvetta.

Viime viikolla täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä KD:n edustaja Antero Laukkanen esitti, että lakialoite lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan lausuntokierrokselle. Meidän kantaamme yhtyi vain 29 edustajaa. Herää kysymys, miksi aloitteen läpiviemisellä oli näin kiire? Pelättiinkö mahdollisesti sitä, että perustuslakivaliokunnasta olisi tullut kielteinen lausunto?

Tällä viikolla äitiyslakiesitys oli täysistunnossa toisessa, ratkaisevassa käsittelyssä. KD ehdotti sen hylkäämistä, mutta kantamme ei valitettavasti voittanut. 122 edustajaa kannatti esitettyä äitiyslakia ja 42 edustajaa oli sen hylkäämisen kannalla.