Kehysriihessä oli hyviä elementtejä, mutta osa tärkeistä tulevaisuuden teemoista jäi paitsioon

Hallitus asetti kehysriihessä tavoitteeksi työllisyyskehityksen parantamisen ja eriarvoistumisen torjumisen. Kokonaiskuvan kannalta hyviä päätöksiä ja työllisyyttä edistäviä elementtejä syntyi.

Kristillisdemokraatit lähettivät neuvotteluihin selkeän viestin: lapsiperheiden ja pieneläkeläisten tilannetta tulee helpottaa. Miksi hallitus laittoi lisää 100 miljoonaa euroa valinnanvapaus –pilotteihin. Tämä panostus olisi voinut käyttää esimerkiksi lapsiperheiden tilanteen helpottamiseen.
Taloustilanteen mahdollistamaa liikkumavaraa olisi voinut kohdentaa entisestään lapsiperheiden toimeentulon parantamiseen. Tämän hallituskauden aikana on tehty merkittäviä sosiaalietuuksien leikkauksia ja indeksijäädytyksiä.

Suomi tarvitsee kipeästi lisää syntyvyyttä

Syntyvyys on laskenut huomattavasti nopeammin kuin on osattu ennustaa. Nykytutkimuksen valossa huoltosuhteen heikkeneminen ei näytäkään päättyvän 2030-luvulle. Suomen syntyvyyden kriittiseen tasoon on herätty myös hallituksessa, mutta nyt vaaditaan konkreettisia toimia.

KD on kantanut aiheesta erityistä huolta. Lapsiperheiden asemaa tulee vahvistaa toimilla, jotka tukevat perheitä ja kannustavat nykyistä suurempaan lapsilukuun. Vaihtoehtobudjetissamme esitimme keinoja tilanteen parantamiseksi: verotuksen lapsivähennyksen palauttaminen, lapsilisän korottaminen ostovoiman turvaamiseksi ja perheellisille opiskelijoille huoltajalisän korotuksen takaaminen opintorahaan. Nuorten miesten syrjäytymiseen on myös vastattava täsmätoimilla.

Olemme julkaisseet konkreettisen mallin syntyvyyshaasteeseen vastaamiseksi, niin kutsun taaperobonuksen. Mallissa ansiosidonnaisten vanhempain-päivärahojen jälkeen perhe saisi lapsikohtaisen hoitorahan: 350 euroa/kk/lapsi verottomana. Rahan voisi käyttää esimerkiksi hoivapalvelujen ostamiseen, ja tuki voitaisiin maksaa lapsilisän korotusosana tai suoraan palveluntuottajalle.

Taaperobonuksen myötä perheiden valinnanvapaus toteutuisi aidosti, jolloin perhe saisi itse päättää missä lapsensa hoidon järjestää. Malli korvaisi nykyiset lasten hoidon tuet, jolloin se toisi selkeyden lisäksi joustavuutta ja mikä tärkeintä, valinnanvapautta perheille. Se myös helpottaisi pätkä- ja keikkatöiden vastaanottamista sekä osa-aikaisen työn tekemistä.

Paikallinen sopiminen kuntoon

Huolimatta kehysriihen työllisyyttä edistävistä toimista, hallitus ei kyennyt edistämään tasavertaista paikallista sopimista ja työaikalain uudistusta. Edelleen järjestäytymättömät yritykset ovat epätasa-arvoisessa asemassa.

Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä vain hieman päälle 20 % kuuluu työnantajaliittoihin. Työnantajaliitoista ulkopuolelle jäävät yritykset työllistävät noin 400 000 työntekijää. Niissä syntyy jatkuvasti uutta kasvua ja uusia työpaikkoja. Näille pk-yrityksille paikallinen sopiminen olisi aivan keskeistä. Työaikasääntelyä kehittämällä tulisi vastata näiden yritysten tarpeisiin, sillä joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksia tarvitaan paikallisesti. Jäykkien työehtojen tilalle on kehitettävä järjestelmä, jossa edistetään sekä työntekijän että työnantajan etua.

Jos tämä hallitus ei kykene jouhevoittamaan nykyisiä työmarkkinoita, jäänee se tulevan hallituksen hoidettavaksi.