Kynnys susipoikkeusluvien myöntämiseen tulee madaltaa

Monilla alueilla on koirilla kytkentäpakko ja moniin paikkoihin koiria ei saa tuoda lainkaan. Koira on pidettävä yleisillä alueilla kytkettynä riippumatta siitä, kuinka hyvin omistaja koiransa hallitsee. Koira ei kuitenkaan ole saalistaja, susi sen sijaan on. Meidän ei tarvitse hyväksyä sitä, että susia liikkuu asutusalueiden läheisyydessä.

Viime vuosina olemme kuulleet tiiviiseen tahtiin viestejä kasvavasta susiongelmasta. Eilen Pohjanmaalla, Jepualla, perheen isä oli ollut lähdössä töihin, kun hän oli yllättäen törmännyt yksinäiseen suteen pihalla. Susi oli lähestynyt miestä ja pysähtynyt lopulta noin puolentoista metrin etäisyydelle muristen ja näyttäen hampaitaan. Isä oli paennut paikalta takaisin sisälle asuntoon ja soittanut asiasta poliisille. Poliisi lopetti eläimen.

Merkillepantavaa on se, että susihavainnot ovat lisääntyneet erityisesti maamme länsi- ja lounaisosissa. Useat kansanedustajat ovat ottaneet ongelman esille. Viime syksynä esitin hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyin asiasta vastuuministeriltä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kasvavan susipopulaation maaseudun väestölle, elinkeinoelämälle ja metsästyselinkeinolle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Ministerin vastaus ei nostanut toiveita asian nopeasta ratkaisemisesta. Muutama viikko sitten myös RKP:n eduskuntaryhmän edustaja jätti kysymyksen samasta aihepiiristä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan maaliskuussa 2017 maamme susikanta oli noin 150-180 yksilöä, mikä olisi heidän laskelmiensa mukaan noin 25% vähemmän kuin vuonna 2016. Tässä on ensimmäinen ongelma. Susikanta on merkittävästi suurempi. Tämä johtaa toiseen ongelmaan. Myönnettävien kaatolupien määrä jää aivan liian alhaiselle tasolle, jos se perustuu väärään arvioon populaatiosta.

Tiistaina Vasabladet -lehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli aiheesta. Luke myönsi viimein, että Pohjanmaalla on enemmän susia kuin pitkään aikaan. Tästä metsästäjät ovat jo varoitelleet. Myös paikalliset tiedotusvälineet ovat ansiokkaasti, käytännössä joka päivä, raportoineet uusista susihavainnoista.

Nyt tarvitaan vain kaksi asiaa. Ensinnäkin, suurempi määrä susia täytyy välittömästi kaataa poikkeusluvalla. Susien pelottelu ja karkottaminen naapurikuntaan ei ratkaise ongelmaa. Toiseksi, seuraavalle metsästyskaudelle täytyy myös myöntää enemmän kaatolupia. Muutoin käsissämme on kahta suurempi ongelma, kun pentuja on keväällä kokonainen katras ja ne alkavat syksyllä etsiä itselleen reviiriä.

Tämän viikon tiistaina, ennen maa- ja metsätalousvaliokunnan kokousta, vaadin, kaikkien läsnäolleiden valiokunnan jäsenten tukemana, että puheenjohtaja kutsuisi vastaavan ministerin susitapaamiseen. Torstaina keskustelin ministeri Lepän kanssa ja ilmoitin, että valiokunta odottaa pikaista keskustelua ministerin kanssa. Ensi viikolla tulemme yhdessä kansanedustaja Mats Nylundin kanssa vielä jättämään asiaa koskevan toimenpide-ehdotuksen kirjallisen kysymyksen muodossa. Kynnys susipoikkeusluvien myöntämiseen tulee madaltaa.