Lapsiperheiden asemaa ei saa heikentää!

      1 kommentti artikkeliin Lapsiperheiden asemaa ei saa heikentää!

Pidän ensisijaisen tärkeänä, että lapsiperheet saavat itse päättää kuinka pitkään lasta hoidetaan kotona. Helsingin Sanomien uutisen (HS 13.11) mukaan pääministeri Katainen haluaa käydä läpi kaikki Suomen perhe-etuudet. Tämä ei minun mielestäni saa tarkoittaa sitä, että lapsiperheiden asemaa heikennetään. Nykyistä kotihoitotuen järjestelmää ei tule muuttaa epäedullisemmaksi, vaan sitä tulee kehittää tukemaan perheitä ja näin turvata perheiden valinnan vapaus. Hyvänä keinona tässä on kuntien kotihoidontuen kuntalisän laajentaminen koskemaan kaikkia kuntia. Kotiäitien osa-aikatyön mahdollisuuksien parantamiseksi on hyvä etsiä uusia keinoja, mutta työllisyysastetta ei kuitenkaan tule parantaa huonontamalla kotihoitotuen järjestelmää.