Östman tyytyväinen hallituksen aikeeseen keventää turpeen verotusta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Östman tyytyväinen hallituksen aikeeseen keventää turpeen verotusta

TIEDOTE 10.10.2014

Kansanedustaja, KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on tyytyväinen hallituksen aikeisiin keventää turpeen verotusta. Pääministeri Stubb kertoi tiistaisessa hallituksen energiapolitiikkaa koskevassa tiedonannossaan, että hallitus tulee turpeen ja metsähakkeen osalta tekemään ratkaisuja, jotka varmistavat niiden kilpailukyvyn suhteessa kivihiileen. 

–          Turve on kivihiiltä ympäristöystävällisempää, ja nykyisen tekniikan avulla turpeennostosta aiheutuvat vesistövahingot ovat estettävissä. Turpeen käytön totaalisen alasajon sijaan tulisikin mielestäni panostaa sen käytön lisäämiseen kestävällä tavalla. Muistettava on myös se, että turvetta tullaan jatkossakin tarvitsemaan myös puun tukipolttoaineena, toteaa Östman.

Kivihiilen maailmanmarkkinahinnan laskun seurauksena sen käyttö on viime vuosina lisääntynyt kotimaisessa energiantuotannossa korvaten kotimaiset raaka-aineet, puun ja turpeen.

–          Kuten pääministeri Stubb totesi, on kivihiilen käyttö ongelmallista mm. huoltovarmuuden, kauppataseen ja suomalaisen työllisyyden näkökulmasta. Koska kivihiili on tuotava ulkomailta, ei sen käyttö siten luo samalla tavalla työpaikkoja Suomeen kuin kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttö, kommentoi Östman.

Viime vuosina turpeen käyttöä energiantuotannossa ovat osaltaan rajoittaneet sateiset kesät, mutta myös verotukselliset ratkaisut.

–          Hallitusohjelmassa on linjattu, ettei turpeenkäytön vähentäminen saa johtaa kivihiilen käytön lisääntymiseen, kuten nyt on päässyt tapahtumaan. Tarvitsemme nyt johdonmukaisuutta, vahvaa kotimaista energiapolitiikkaa, ja myös malttia, Östman perustelee.

Lisätietoja:

Peter Östman

+358 505121845