Veroja korottamalla ei ratkaista maailman ongelmia

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä on antanut suosituksensa siitä, miten kotimaan liikennesektorin hiilidioksidipäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja vähentää nollaan vuoteen viimeistään 2045. Miten esitykset vaikuttavat teollisuuden… Read more »

Suomi maksaa tuplasti sen minkä saa

Kuluvan viikon keskiviikkona pääministeri Marin antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen koskien EU:n elpymisrahastoa. Odotetusti hallituspuolueet ylistivät pääministerin esittelemiä neuvottelutuloksia. Osa elpymisrahastoa puolustavista perusteluista oli relevantteja. Solidaarisuus koronasta pahimmin kärsineitä EU-maita kohtaan… Read more »

Ideologisella missiolla syvennetään Suomen ahdinkoa!

Suomi on maailman paras maa. Monella mittarilla. Mutta, ilman työtä ja vientiteollisuutta emme voi ylläpitää hyvinvointia. Ostamme tuotteita maailmalta: energiaa, tuotantopanoksia, ruokaa, kulutustavaroita. Viemme entistä vähemmän. Velkaannumme.  Toki on asioita, joita… Read more »

Suomi maksaa muiden EU maiden vanhoista synneistä

EU:n johtajat neuvottelivat useita päiviä, kunnes lopulta pääsivät kompromissiin valtavasta tukipaketista. Samalla Euroopan komissio ja jäsenmaiden johtajat osoittivat jälleen kerran, etteivät he ole oppineet mitään eurokriisistä ja kansalaisten tyytymättömyydestä lisääntyneeseen… Read more »

Jätämmekö jälkipolville yhteivastuulliset EU:n jättivelat?

Euroopan komissio on julkaissut esityksensä EU:n pitkän aikavälin budjetista ja sen yhteyteen perustettavasta 750 mrd. suuruisesta elpymisrahastosta. Näin vauhdikasta fiskaaliunionin rakentamista harva ennakoi. Kytkemällä elpymisrahasto monivuotiseen EU-budjettiin sitä päästään paisuttamaan… Read more »

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme

Tämän viikon torstaina eduskunnassa hyväksyttiin hallituksen esitys, jolla vapautetaan Suomessa oleskelevien ulkomaan kansalaisten mahdollisuuksia työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla. Merkittävältä osin akuutti työvoiman tarve koskee maataloudessa tehtävää… Read more »