PN:n kokouksessa Grönlannissa: yhteistyön kautta voimme vaikuttaa

Grönlannissa ilmastonmuutoksen merkit ovat nähtävissä selkeämmin kuin muualla. Aihepiiri oli esillä Pohjoismaiden neuvoston kokoontumisessa Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa tällä viikolla, samoin kuin arktisen alueen kysymykset.

Tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun Pohjoismaiden neuvosto kokoontui Grönlannissa sitten perustamisensa v. 1952. Syyskuun tapaaminen oli samalla valmistelua tiiviiseen syksyyn, joka neuvoston osalta huipentuu neuvoston 70. kokoukseen Oslossa.

Kahden päivän tapaamisen aikana kokoontuivat myös puolueryhmät, neuvoston puheenjohtajisto ja neljä valiokuntaa. Kestävä Pohjola –valiokunta käsitteli mm. arktisen alueen meriturvallisuutta sekä merenkulun päästöjen vähentämistä. On tärkeää, että me poliitikot saamme ajantasaista ja faktapohjaista tietoa ilmastonmuutoksesta.

Osaamisen ja kulttuurin valiokunta, jonka jäsen itse olen, käsitteli mm. pohjoismaille yhteistä haastetta, nuorten koulutusta. Vaille toisen asteen koulutusta jäävien nuorten mahdollisuudet työmarkkinoilla ovat varsin heikot. Ongelmalla on seurauksia sekä yksilön, että koko yhteiskunnan kannalta.

Kaikissa pohjoismaissa toteutetaan sekä kansallisen, alueellisen että kuntatason hankkeita, joilla pyritään tukemaan nuorten kouluttautumista. Hyvien kokemusten ja esimerkkien jakaminen pohjoismaiden kesken on järkevää.

Viime vuoden lopulla PN:n Rajaesteneuvosto sai pohjoismaisilta yhteistyöministereiltä laajan mandaatin. Neuvoston kansalliset jäsenet saivat laajemmat valtuudet kutsua koolle kansallisia vastuuministereitä, viranomaisia ja virastoja, joilla on vaikutusvaltaa liikkumisvapauteen liittyvissä kysymyksissä.

Nimenomaan työvoimamarkkinoiden avoimuus ja elinkeinoelämän vapaus onRajaesteneuvoston työn fokuksessa. Kuluvan vuoden aikana neuvosto on pystynyt identifioimaan ja poistamaan yhdeksän vapaan liikkuvuuden estettä pohjoismaiden välillä. YKsi esimerkki on, että liikkuvat elintarvikemyymälät eivät ole Suomessa aiemmin saaneet myydä Suomeen tuotuja lihatuotteita. Tämä on nyt korjattu.

Suomalaisilla nuorilla on nyt mahdollisuus suorittaa opintoihinsa kuuluva harjoittelu toisessa pohjoismaassa. Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä tapahtuvista potilaskuljetuksista ei ole aiemmin voinut hakea korvausta. Tämäkin puute on nyt korjattu Suomen ja Norjan kansalaisten osalta.

Tässä oli muutamia esimerkkejä nyt poistetuista rajaesteistä. Lista on pitkä. Viime vuosien aikana pohjoismainen yhteistyö löytänyt positiivisen vireen. Yhdessä toimimalla ja esillä pitämällä yhteistä pohjoismaista profiilia, voimme laajemmin tuoda esiin meille yhteisiä asioita: pohjoismaista ajattelua, arvoja ja kulttuuria, joka kumpuaa yhteisestä historiastamme. Pohjoismaiden neuvostolla on nyt oikea hetki ja mahdollisuus vaikuttaa.