Sitoutuminen arvoihin tärkeää!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Sitoutuminen arvoihin tärkeää!

Noin vuoden päästä valitaan 200 uutta kansanedustajaa. Ehdokkaiden rekrytointi on juuri käynnistymässä. Yleisinä perusteina ja valintakriteerinä voidaan pitää, että kansanedustajaehdokkaiden tulle olla rehellisiä ja nuhteettomia lain edessä.

Kristillisdemokraatit nimittää vaaleihin 2011 yli 200 ehdokasta.

Mitkä muut tekijät, kuin edellä mainitut kriteerit, ratkaisee ehdokasvalinnoissa? Minusta ehdokkaiden ideologiset näkemykset ovat myös tärkeässä asemassa.

Kristillisdemokraatit ei etsi täydellisiä, virheettömiä ihmisiä, koska sellaisia ei löydy. Mutta on tärkeää, että ehdokkaat sitoutuvat niihin arvoihin ja päämääriin, jotka muodostavat perustan kristillisdemokraattiselle ideologialle.

Ehdokkaat, jotka haluavat rakentaa yhteiskuntaa kristillisiin arvoihin perustuvana demokratiana. Kristillisillä arvoilla tarkoitetaan niitä yleispäteviä ja kestäviä arvoja, jotka nousevat Raamatusta sekä kristillisestä perinteestä ihmisten hyvän ja toimivan yhteiselämän pohjaksi.

Arvopohjan, joka korostaa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Suomen Kristillisdemokraatit on avoin jokaiselle ehdokkaalle, joka yhtyy periaateohjelmamme määrittelemiin arvoihin ja päämääriin.