Turvaurakointi luvanvaraiseksi – Östman: Yli 20 vuoden visio toteutuu

TIEDOTE 6.3.2015

Eduskunnan hallintovaliokunta sai tänään mietintönsä valmiiksi koskien hallituksen lakiesitystä yksityisistä turvallisuuspalveluista (HE 22/2014 vp). Ehdotettu laki käsittäisi säännökset mm. turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa olisi yhteinen kaikille luvanvaraisiksi ehdotetuille yksityisen turvallisuusalan elinkeinoille. 

Lakiehdotus noudattaa alan toiveita. Uusi laki parantaa huomattavasti turvasuojausalan laatua ja osaamistasoa, estäen rikollisten pääsyä alalle, mikä on tärkeää koko yhteiskunnalle.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mielestä tämä on suuri edistysaskel koko turvallisuussektorille.

–      Olen itse kymmeniä vuosia seurannut prosessia, toimiessani yrittäjänä turvallisuusalalla. Alan toimialajärjestöt ovat pitkään ajaneet muutosta. Siksi olen erittäin iloinen, että saimme sisäministeri Räsäsen avustuksella vietyä hankkeen maaliin vielä kauden lopulla, toteaa Östman.
Lisätiedot:

Peter Östman

0505121845