Vaalilupauksia ei pidä rahoittaa pienyrittäjien lompakosta

Hallitusneuvottelut ovat olleet käynnissä Säätytalolla jo reilu viikon ajan. Lobbausorganisaatiot ovat olleet aktiivisia, kuten myös työmarkkinaosapuolet. SAK on jopa esittänyt oman verotusohjelmansa. Ohjelma iskisi kovin suomalaisiin pienyrittäjiin. Ensinnäkin SAK haluaa kiristää listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta. SAK:n ekonomien mukaan tällä muutoksella kerrytettäisiin valtiolle 288 miljoonaa euroa. Laskennallisesti arvioitu. Toiseksi se haluaisi poistaa edellisen hallituksen aikana käyttöön otetun yrittäjävähennyksen, minkä taas ekonomit ovat arvioineet kerryttävän valtiolle 130 miljoonaa euroa. Myös tämä perustuu laskennallisiin lukuihin. Kolmanneksi SAK ehdottaa perintö- ja lahjaverotuksen kiristämistä. Tämä taas osuisi muun muassa yritysten sukupolvenvaihdoksiin.

Huomioitavaa on, etteivät SAK:n vero-ehdotukset vaikuttaisi heidän omiin jäseniinsä, vaan kohteena olisivat pienet ja keskisuuret yritykset.

Toinen suuri työmarkkinaosapuoli, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edustaa kyllä työnantajia. Mutta heillä ei ole kiinnostusta puolustaa listaamattomia pienyrityksiä. EK:lla on vain muutama tuhat jäsenyritystä ja näistä suurin osa on listattuja pörssiyhtiöitä. Yritysverotuksen kiristäminen ei vaikuttaisi EK:n jäsenyrityksiin niin merkittävissä määrin.

Suomessa on noin 290 000 yritystä, jotka työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja jotka maksavat veroja, joita käytetään maksamaan palveluita kaikille kansalaisille. Suomessa on jo kymmenen vuoden ajan luotu uusia työpaikkoja juuri pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Vuosina 2001–2017 pk-yritykset loivat yli 104 690 työpaikkaa. Näistä lähes 81 500 oli alle 50 hengen yrityksissä. Yritysten 409 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet tulee pk-yrityksistä ja näiden yritysten osuus bruttokansantuotteesta on reilu 40 prosenttia.

Valitettavasti pelkään, että SAK:n verouudistusehdotukset saavat tukea SDP:ltä, Vasemmistolta ja Vihreiltä. Keskustan ja RKP:n pitäisi nyt toimia pienten yritysten hyväksi. Yritysverotuksen tiukennuksilla voi nimittäin olla tuhoisia seurauksia. Tarvitsemme parempaa työllisyysastetta ja kokonaisuudessaan enemmän verotuloja. Nämä SAK:n ekonomien esittämät veroehdotukset johtavat päinvastaisuuteen. Uskokaa minua. Mutta jos ette halua uskoa minua, niin kysykää pohjanmaalaisilta yrittäjiltä.

Olen aidosti huolissani siitä, mitä yritysverotuksessa tapahtuu. Kompromissin teko tässä kysymyksessä on kuin kääntäisi selkänsä kaikille niille, jotka tekevät parhaansa pitääkseen Suomi-veneen pystyssä.

SAK:lle ei pitäisi antaa pääsyä pienyritysten lompakkoon. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat viime vuosikymmeninä ottaneet suurimman vastuun palkata lisää henkilöstöä.