Peters julkalender lucka 14 – Sari Tanus, KD

Idag tillägnar jag den 14:e luckan för en av mina partikollegor som sitter den första perioden i riksdagen. Hon har i många år kämpat för de ofödda barnens rättigheter. Hon besökte riksdagen tillsammans med kollegor från vårdsektorn ett par år före senaste riksdagsval. Kampanjen gällande samvetsfrihet för personal som arbetar inom vårdyrket hade startat. Hon är läkare och gynekolog till yrket. Hon heter Sari Tanus och var en av initiativtagarna till kampanjen.

Mitt första intryck av Sari var att hon jobbade mycket målmedvetet med en klar övertygelse och kämpade, för vårdpersonalens samvetsfrihet och för de ofödda barnens liv. Något år senare ställde hon upp i riksdagsvalet för Kristdemokraterna. Trots att Sari inte tidigare jobbat som politiker klarade hon sig mycket bra i flera TV-intervjuer. Efter att jag följt med dessa TV framträdanden insåg jag att hon har möjligheter att bli KD:s nästa riksdagsledamot från Birkaland. Hon valdes till riksdagsledamot år 2015.

Sari är trogen sitt kall och sin övertygelse. Hon har också förmågan att snabbt sätta sig in i olika politiska ärenden. Sari är en kollega som jobbar både med hjärna och hjärta. I samband med en ögonsjukdom för ett par år sedan gjorde Sari en snabb diagnos. Tack vare henne fick jag remiss och vård i tid. Jag är fortfarande tacksam för det!

Önskar Sari och hennes familj en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

Peters julkalender lucka 13 – Anne Louhelainen, Blå

Peters Julkalender Anne Louhelainen

Lucia dagen firas traditionellt den 13. december. Traditionen kom till Finland från Sverige och firas särskilt i svenskfinland. Lucia legenden härstammar från Sicilien i Italien. Lucia bringar ljus och glädje under årets mest mörka tid.

Jag väljer idag att presentera en kollega från det nybildade blåa partiet, Anne Louhelainen. Anne, tidigare sannfinländare, har sitt arbetsrum på samma våning som jag. Jag lärde känna Anne senaste period från arbetet i riksdagens stora utskott där hon var hon en av sannfinländarnas representanter. Anne är en glad och social person som vill vara vän med alla. Hon har också bra sinne för humor. Därför frågade jag Anne om hon kan vara Lucia representant i årets julkalender. Det är bra att våga gå över språkgränserna och lära sig nya traditioner. Detta gäller för oss i båda språkgrupperna. Att bekanta sig med olika traditioner och kulturer minskar fördomar. Vi är trots allt ”ett folk med två nationalspråk”. Trevlig Lucia-dag!

Tillönskar Anne och hennes familj en Fridfull Jul!

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Peters julkalender lucka 12 – Lasse Hautala, C

I lucka 12 presenteras åter en Österbottnisk riksdagsledamot. Hans farbror Sauli var också riksdagsledamot och satt i flera repriser i riksdagen på – 70 och – 80- talet. Sauli var riksdagsledamot för Kristliga Förbundet och invald från Åbo valkrets. Hans brorson, Lasse Hautala som presenteras i dagens lucka, träffade jag första gången i Bryssels korridorer i slutet av – 90-talet, då Lasse verkade som medhjälpare åt EU-parlamentariker Kyösti Virrankoski.

Lasse Hautala valdes in i riksdagen år 2003. Perioden 2011-2015 blev vi närmare bekanta. Vi har bevakat och befrämjat flera regionala och lokala infraprojekt tillsammans. Under pågående valperiod har vi haft möjlighet att lära känna varandra ännu bättre. Vi sitter nämligen bredvid varandra i jord- och skogsbruksutskottet, förvaltnings- och säkerhetsdelegationen, samt finansutskottet. Ett annat mångårigt samarbetsprojekt är statsfinansieringen för det Österbottniska exportandelslaget Viexpo. Bland annat på grund av denna dagliga kontakt och diskussioner har jag bl.a. med Lasse Hautalas och hans partikollegas, Kauko Juhantalos, hjälp lyckats ordna en större del statsfinansiering än på flera år.

Typiskt för Lasse är att han håller inga ”onödiga” talturer. Men när ärenden kommer till avgörande beslut, presenterar han sin åsikt. Därför får han också oftast gehör för sina åsikter. Lasse har också en sund humor och är på alla sätt en trevlig arbetskollega.

Tillönskar Lasse med familj en Fridfull Jul!

——————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

Peters julkalender lucka 11 – Lauri Ihalainen, sdp

Vi börjar veckan med att öppna den 11:e luckan. Jag presenterar nu en kollega som jag kom i kontakt med första gången hösten år 1991. Finlands ekonomi kraschade. Två centrala personer, båda nya i sitt uppdrag, skulle komma att leda Finland genom de svåra åren i början av -90-talet. Dessa personer var statsminister Esko och FFC:s ordförande Lauri Ihalainen. De var båda inbjudna att tala vid ett seminarium i Jakobstad. Jag var själv ung företagare och mitt inne i en djup ekonomisk kris, som höll på att knäcka det egna företaget. Seminarietillfället som hölls vid Länsinummi skola, hade arrangerats av de lokala företagarorganisationerna. På basen av Lauris tal vid seminariet konstarade jag, att han verkade vara en saklig ledare som sökte koncensus istället för strid.

Följande gång träffades vi i samband med regeringsförhandlingarna våren 2011. Ihalainen, som varit FFC:s ordförande i 19 års tid (FFC:s mest långvariga ordförande), utsågs av statsminister Katainen till arbetsminister. En uppgift som han skötte med heder. Regeringen höll många aftonskolor på Villa Bjälbo. Under dessa möten förstärktes jag i min uppfattningen om Lauris personlighet. Han har största delen av sitt yrkesliv jobbat hårt för arbetstagarnas väl. Trots det har han bevarat sin förmåga att se större helheter. Han har sökt lösningar istället för problem. Lauri är en mänska det alltid är trevligt att utbyta några ord med. En sann medmänniska!

Tillönskar Lauri och hans familj en Fridfull Jul!

—————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Peters julkalender lucka 10 – Ville Vähämäki, Sannf.

Vi har kommit fram till den 10:e luckan. Hittills har jag hunnit presentera 4 kvinnliga kolleger. Idag presenteras den 6:e manliga kollegan. Han valdes till riksdagen 2011. År 2008 utdimmiterades han som IT-diplomingenjör från Uleåborgs universitet. Ville Vähämäki valdes till kommunfullmäktigeledamot i Uleåborg år 2009. Den sannfinländska riksdagsledamoten väckte uppmärksamhet redan under sin första period i riksdagen, tack vare sin lågmälda debattstil och analytiska förmåga. Ville och jag har våra arbetsrum i samma våning och hade därför redan förra perioden möjligheter att diskutera  frågor kring kaffebordet. Korridorsnack som det kallas.

Ville har rötterna i Vetil, men växte upp i Vimpeli. Jag känner hans far från min tid som företagare. Våren 2016 fick vi reda på att vi hör till samma släktgren, Strang-Spangar släktet. Av nuvarande riksdag utgår 17 ledamöter från nämnda släkte. Minns jag rätt är Ville och jag så att säga ”mest släkt”, av de kolleger som hör till ifrågavarande släktgren.

Den här perioden sitter vi båda i riksdagens finansutskott och skattedelegationen. Villes styrka är hans analytiska och matematiska förmåga i kombination med hans visionära förmåga. En fin kollega.

Fridfull Jul till Ville & familj!

———————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Peters julkalender lucka 9

Peters julkalender lucka 9 – Hanna Halmeenpää, gröna

Idag den 9 december presenterar jag en kollega från Norra Österbotten. Hon sitter sin första period i riksdagen för de gröna. Hanna Halmeenpää blev rikskändis i samband med Fennovoimas planer på att bygga ett nytt kärnkraftsverk i Pyhäjoki. Hanna lobbade oförtrutet emot kärnkraftsetableringen. Våren 2014 besökte hon riksdagen för att informera och diskutera med riksdagsgrupperna. Även om jag inte ställer mig kategoriskt emot kärnkraft, lyckades Hanna övertyga mig att rösta emot Fennovoimas kompletteringsansökan i december 2014, främst på grund av ryska Rosatoms medverkan i projektet.

Hanna valdes in i riksdagen 2015. Vi är båda medlemmar i riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Trots olika ideologiska synsätt i en del frågor, hyser jag stor respekt för Hanna. Hon är påläst och är bra att argumentera. Samtidigt har hon en sund syn på hur en levande landsbygg fungerar.

Önskar Hanna och hennes familj en Fridfull Jul!

_________________________

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.
Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

Peters julkalender lucka 8

Peters julkalender lucka 8 – Kari Tolvanen, saml.

Den 8:e luckan öppnas. Idag presenterar jag en jämngammal kollega. Vi valdes samtidigt in i riksdagen 2011. Vi kände inte varandra från tidigare. Perioden 2011-2015 lärde jag mig känna honom mera på avstånd, men uppfattade honom som en rakryggad och modig man. Polisen som något år tidigare blev rikskändis genom sitt jobb som undersökningsledare i samband med grova våldsbrott och bekämpningen av kriminella ligor i huvudstadsregionen. Polisen som blev riksdagsledamot, Kari Tolvanen.

Förutom sina meriter från polisyrket, har Kari också gjort sig känd som en röst för utsatta mänskor. Stigit upp för barn och åldringar som utsätts för misshandel. Han förespråkar också mera resurser för mentalvården. Sedan 2014 fungerar Kari som ordförande för Centralförbundet för Mental Hälsa.

Under riksdagens renovering, sammanträdde vi tillfälligt i Sibeliushusets sal. Jag hade förmånen att sitta bredvid Kari i dryga 2 år. I många frågor har vi en samsyn.
Det som jag uppskattar mest är Karis varma personliget. Hans sinne för humor gjorde det också lättare att ibland delta i långa kvällsmöten.

Fridfull Jul till Kari & familj

________________________

FINLAND 100 TILLSAMMANS

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

Peters julkalender 7.12.2017

Den sjunde luckan öppnas och idag presentar jag den första kollegan ur den egna riksdagsgruppen. Pastorn. Socialrådet. Kommunpolitikern. Riksdagsledamot Antero ”Mose” Laukkanen.
Första gången träffades vi i affärssamanhang. I slutet av -80 talet jobbade Antero som försäljningschef hos ett grossistföretag, som bl.a. vårt företag Securi – Österbottens Låstjänst Ab, använde som leverantör när det gällde olika säkerhetsprodukter.

Det gick dock ända in på 2000-talet förrän vi sågs igen. Då i helt andra sammanhang. Jag var medlem i KD:s partistyrelse och KD Nyland körde en offensiv kampanj för att få 2 mandat i riksdagsvalet 2003. Antero Laukkanen låg bra till för det andra mandatet. Kretsen beslöt att bilda valförbund med sannfinländaren Timo Soini. För KD gick det inte så bra. KD förlorade mandatet. Soini valdes istället.

Antero startade en egen församling i Esbo. Hans mänskonära, raka förkunnelse togs positivt emot och församlingen växte. Jag har egentligen aldrig frågat när han fick namnet ”Mose Laukkanen”, men antar det har att göra med hans civila bakgrund. År 2015 valdes Antero in i riksdagen.

Laukkanen har gjort mycket för de socialt utslagna och mindre bemedlade mänskorna i sin hemstad. För något år sedan valdes han till årets Esbobo. Jag förstår mycket väl varför han fick denna titel. Antero är oftast positiv. Har alltid något att säga till mänskor i sin omgivning. Vår vänskap har fördjupast under årens gång. Antero är idag en av mina närmaste vänner.

Jag önskar Antero & familj en Fridfull Jul, och samtidigt krafter i sorgearbetet efter hans mors bortgång!

xxxxxx
FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.
Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

Peters julkalender 6.12.2017

Idag på självständighetsdagen håller jag mig kvar i den egna valkretsen. Finland firar 100 år. Samtidigt är det också mitt tjugonde år inom politiken. Eller egentligen från att jag inledde mitt jobb som förtroendevald. Den person jag presenterar i dagens lucka är från grannstaden söderut från min hemkommun. Hon är några år yngre än mig, men inledde, liksom undertecknad, sin politiska bana som kommunpolitiker år 1997. Det är alltså Sfp:s partiordförande Anna-Maja Henriksson det gäller.

Anna-Maja och undertecknad har, och har haft, flera gemensamma frågor som vi driver. Bl.a. kampen för bevarandet av förlossningsverksamheten vid vårt lokalsjukhus. Redan under kommunalvalsperioden 2000-2004 varnade vi för följderna av en nedläggning av förlossningen. Vi befarade att en nedläggning i förlängningen kan leda till att vi inte har någon specialsjukvård kvar.

Flera andra projekt har vi drivit, samt driver fortfarande, med gemensamma krafter. Jourfrågan vid Vasa Centralsjukhus, flygförbindelserna till och från Kronoby, samt olika vägprojket i regionen, för att nu nämna några.

En orsak varför jag valde att presentera Anna-Maja just den 6:e december, har att göra med vårt lands 100-åriga historia. Både när Finland blev självständigt år 1917, såväl som under vinter- och fortsättningskriget, stred de svenskpråkiga för landets självständighet. Det hade ingen betydelse om man var född i en svensk- eller finskspråkig familj. Sida vid sida med finskspråkiga bröder och systrar stred man för samma sak. TILLSAMMANS.

Anna-Maja är den främste kämpen när det gäller att stå upp för den svenskspåkiga servicen i dagens Finland.

Önskar Anna-Maja och hennes familj en lugn och Fridfull Jul!

xxxxxx
FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.
Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

Peters julkalender 5.12.2017

Igår presenterade jag en kollega från Tavastland. Idag, den 5:e december, tar vi åter en resa till Österbotten. Jag vill presentera en kollega som jag mötte första gången på gågatan i Jakobstad. Den var en kall lördag i slutet av mars 2011. Riksdagsvalkampanjen var inne på slutrakan. De politiska partierna hade kampanjtälten på rad och kandidatteamen delade ut valbroschyrer och förplägning. I KD:s valtält grillade vi Peter’s Burgare åt besökarna. ”Lyckligtvis” hade jag inte haft ”orsak att träffa” den sannfinländske polismannen Reijo Hongisto tidigare, men tänkte att det kan ju vara bra att bli bekant. Jag bjöd in Reijo för att smaka mina hamburgare. Den storväxte polismannen tackade genast ja. Det var -15 grader och blåste kalla vindar. När Reijo fick sin burgare tog han av sig mössan förrän han började äta. En av mina grillmästare noterade gesten och sade åt Reijo hur mycket han uppskattade denna artighet. Reijo svarade genast: ”min mamma har lärt mig att man ska uppskatta maten och aldrig äta med mössan på. Varken inom- eller utomhus”.

Jag fick genast bra kontakt med Reijo. Efter att invalet i riksdagen har den positiva bilden av Reijo förstärkts. Han är tydlig i sina åsikter. Ärlig och rakt på sak. Vi är båda medlemmar i jord- och skogsbruksutskottet. Vi har gemensamma frågor som vi driver och har samma åsikt när det gäller problemet med den överstora populationen av skarvar, vargar och sälar. Reijo, som numera hör till de blå, är en genuin österbottning som värnar om livet på landsbygden.

Önskar Reijo med familj en Fridfull Jul!

xxxxxx

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.

– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.

– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.

– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi