Rinne glömde jordbruket

Endast ett tiotal av världens länder är nettoexportörer av mat. Globalt sett så är världens befolknings vardag, liv, ja till och med samhällsfreden, beroende av hur handeln fungerar med dessa… Läs mer »

De minsta pensionerna bör höjas

Inför val är det lätt hänt att kandidater och partier lovar runt, men håller tunt. Det är skäl att minnas att staten Finlands ekonomi ännu inte är på en hållbar… Läs mer »

Rätt till samvets- och religionsfrihet

I Europa och Finland pågår en kontinuerlig diskussion om friheten till religionsutövning kontra friheten att inte utöva religion. I takt med att sekulariseringen ökar och samhället blir mera mångkulturellt vill… Läs mer »

Dieselbilens tid är inte förbi

Den expertgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att före 2045 avlägsna växthusgasutsläppen från trafiken och transporterna i… Läs mer »