Test

Vi måste komma till skott i vargfrågan

Allt oftare när det gäller skador som orsakats av stora rovdjur är det vargen som varit i farten. Senaste vecka fastställde jord- och skogsbruksutskottet vårt betänkande till regeringens proposition till lag om ändring av viltskadelagen. Enligt propositionen ska skador som stora rovdjur orsakar på odling, husdjur och lösöre, även skador på hund, ersättas fullt ut på samma sätt…

Interpellationen om jordbruket var ytterst nödvändig

På torsdagen presenterades jord- och skogsbruksministeriets rapport om det finländska jordbruket. Reijo Karhinen som fungerat som utredningsman, konstaterade att företagarinkomsten från jordbruket fortfarande sjunker, producenternas ställning i matkedjan är sämre och lönsamhetsutvecklingen är svag. För tre år sedan, den 11 mars, blockerades gatorna i huvudstaden då hundratals traktorer styrde mot Senatstorget för att delta i…

Okategoriserade

Välikysymys maataloudesta oli erittäin välttämätön

Torstaina maa- ja metsätalousministeriö esitteli raportin suomalaisesta maataloudesta. Tutkijana toiminut Reijo Karhinen totesi, että maataloudesta saadut yrittäjätulot jatkavat laskuaan, tuottajien asema elintarvikeketjussa on huonompi ja kannattavuuskehitys heikko. Kolme vuotta sitten maaliskuun 11. päivänä pääkaupungin kadut täyttyivät sadoista traktoreista, jotka suuntasivat maanviljelijöiden suurmielensoitukseen Senaatintorille. Yli 5 000 maanviljelijää tuli pääkaupunkiin kertomaan hallitukselle Suomea kohtaavasta maatalouskriisistä. Se,…

Det behövs mera händer i vården

Problemen inom åldringsvården har fyllt nyheterna under de senaste dagarna. Problemet är inte nytt. Istället har frågan varit om när problemet eskalerar på riktigt. Vem är de skyldiga? Vem har ansvaret? Svaret på de båda frågorna är entydiga. Politikerna. Ingen kan helt undfly sitt ansvar. Medveten om de stora problemen föreslog Kristdemokraterna ifjol, att det…

Dieselbilens tid är inte förbi

Den expertgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att före 2045 avlägsna växthusgasutsläppen från trafiken och transporterna i Finland. För att trafiken ska bli kolfri behövs nollutsläppsbilar och lågutsläppsbilar, förnybara bränslen. Finland är redan bra på gång när det gäller klimatsmart teknologi. Därför…

Dieselautojen aika ei ole ohi

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä sai joulukuussa valmiiksi ehdotuksen toimenpideohjelmaksi, jolla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Hiilettömään liikenteeseen tarvitaan mm. nolla- ja vähäpäästöisiä autoja sekä uusiutuvia polttoaineita. Suomi on jo hyvää vauhtia siirtymässä ilmastoviisaan teknologian käyttöön. Siksi meillä ei myöskään ole syytä asettaa lisää liian kunnianhimoisia ilmasto- ja energiatavoitteita kilpaileviin…

Vi måste komma till skott i vargfrågan

Allt oftare när det gäller skador som orsakats av stora rovdjur är det vargen som varit i farten. Senaste vecka fastställde jord- och skogsbruksutskottet vårt betänkande till regeringens…
Read More

Det behövs mera händer i vården

Problemen inom åldringsvården har fyllt nyheterna under de senaste dagarna. Problemet är inte nytt. Istället har frågan varit om när problemet eskalerar på riktigt. Vem…
Read More

Dieselbilens tid är inte förbi

Den expertgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att före 2045 avlägsna växthusgasutsläppen…
Read More