Konkurrenskraftig företagsbeskattning avgörande för Finlands framtid

      Kommentarer inaktiverade för Konkurrenskraftig företagsbeskattning avgörande för Finlands framtid

Den ekonomiska recessionen i Finland har varit mycket djup. En av de viktigaste ekonomisk-politiska frågorna är hur ekonomin snarast möjligt kan fås att svänga till en hållbar tillväxt. Utan tillväxt kan inte Finland bibehålla den nuvarande nivån på välfärdssamhället.

Nästa regering kommer att bära ansvar för att statsekonomin fås i skick. Långvariga underskott korrigeras inte automatiskt trots att den ekonomiska tillväxten skulle accelerera. Underskotten måste korrigeras genom målmedvetna åtgärder.

Hur skattemedlen används, till vad och hur mycket, måste noga övervägas.  De offentliga utgiftern måste fås i balans,  den offentliga serviceproduktionen effektiveras och arbetskarriärerna förlängas.
För att Finland skall resa sig ur den ekonomiska recessionen behövs nya innovativa tillväxtföretag.  På den globala marknaden konkurrerar många länder bl.a genom en förmånlig företagbeskattning. En konkurrenskraftig företagsbeskattning är avgörande för Finlands framtid. Målet bör vara att stödja företagens tillväxt med hjälp av en konkurrenskraftig företagsbeskattning. För höga skatter hämmar tillväxten och leder oftas till en spiral av höjda skatter. Samtidigt är möjligheterna till sänkta skattesatser under de kommande åren begräsade. Därför är det särskilt viktigt att välja sådana tyngdpunkter i beskattningen som stöder en tillväxt.