Arbetet i riksdagen

Jag valdes till riksdagen år 2011 och är nu inne på min tredje period. Jag är medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott och ersättare i stora utskottet och utrikesutskottet,  Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) samt 1:a viceordförande för Kristdemokraterna i Finland.
Via länkar på den här sidan hittar du mina anförande i riksdagens plenum, samt skriftliga spörsmål och motioner som jag har gjort.