Dags att föra en seriös diskussion om kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen

      Kommentarer inaktiverade för Dags att föra en seriös diskussion om kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen

Under de senaste åren har kommunerna längs Kust-Österbotten i flere repriser levt med kniven på strupen. Vasaregionen håller på att mista sin tidigare starka position till förmån för Seinäjoki. Karleby har ett överhängande hot att dras norrut och Jakobstadsregionens kommuner har svårt att hitta en klar gemensam vision om hur regionen kunde utvecklas.

Samtidigt borde vi få till stånd samarbetsformer mellan de tre städerna i Kustregionen. För tillfället ser utvecklingskurvan sämst ut för just Jakobstadsregionen. Förväntningarna på KSSR processen är stora. Men – kommer de eventuella förändringar som KSSR för med sig, att räcka för att Jakobstadsregion skall klara av välfärdsservicen i framtiden?

En region där den politiska visionen är suddig är defintivt inte attraktiv för nya företagsetableringar. En splittrad region är inte heller något bra utgångsläge i samarbetsförhandlingar med andra aktörer. Därför borde en seriös diskussion inledas om kommunsammanslagningar i Jakobstadsregionen. Lika brådskande vore att söka win-win koncept för Vasa-Jakobstad-Karleby. Alla de tre städerna kunde ha goda förutsättningar att växa och utvecklas tillsammans. Vi har hamnarna, vi behärskar de båda nationalspråken osv. Men – alltmedan kustsanden rinner i timglaset så lyfter städerna och kommunerna inåt landet på svansen.