Kilpailukykyinen yritysverotus on Suomelle elinehto

Talouden taantuma on ollut Suomessa erittäin syvä. Talouspolitiikan avainkysymys kuuluu, miten talous voidaan kääntää mahdollisimman nopeasti kestävään kasvuun. Ilman kasvua Suomi ei pysty säilyttämään nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Seuraavan hallituksen tehtävänä on… Read more »

Pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia.

Pk-yritykset ovat kansantaloudellemme tärkeitä. Yritysten 395 miljardin euron liikevaihdosta pk-sektorin osuus on puolet. Yritysten liikevaihdosta valtaosa syntyy teollisuudessa ja kaupassa. Pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia. Tuonnista pk-yritysten osuus… Read more »

Tuhka on lamaannuttanut Suomen eduskunnan

Vaalirahoituksen tulivuorenpurkauksen syöksemä tuhka on lamaannuttanut suuren osan Suomen eduskunnasta. Suomalaiset eivät ole tottuneet yhdistämään maataan korruptioon ja ulkomailla Suomea on pitkään pidetty rehellisyyden perikuvana. Siksi Euroopan neuvoston asettaman selvitysryhmä… Read more »

PERHEPUOLUE KD-Taistelee perheen puolesta

Kristillisdemokraattien perhepoliittinen ohjelma on uusittu. Aitona perhepuolueena KD haluaa toimia perheiden- ja lasten hyväksi. Ohjelman juuret ulottuvat syvälle kristilliseen arvomaailmaan, mutta sen oksat ja lehdet ovat tässä päivässä, arkitodellisuudessa ja… Read more »

”Olen työtön”

Nykypäivän Suomessa on monia, jotka ahdistuneena joutuvat vastaamaan  ” olen työtön”, kun heiltä kysytään ”mitä sinä teet työksesi ? Hyvin koulutettuja, päteviä moniin tehtäviin, vielä pitkää työkokemusta omaavia – mutta… Read more »

Sitoutuminen arvoihin tärkeää!

Noin vuoden päästä valitaan 200 uutta kansanedustajaa. Ehdokkaiden rekrytointi on juuri käynnistymässä. Yleisinä perusteina ja valintakriteerinä voidaan pitää, että kansanedustajaehdokkaiden tulle olla rehellisiä ja nuhteettomia lain edessä. Kristillisdemokraatit nimittää vaaleihin… Read more »