Grönt gift mot småföretagare

      Kommentarer inaktiverade för Grönt gift mot småföretagare

Företagens balanser har under den gångna recessionen varit starkare än tidigare, och har härmed fungerat som en buffert under lågkonkunkturen. Skulle företagen ha haft svagare balanser skulle följderna av recessionen varit betydligt värre än det vi nu sett. Många småföretag har tack vare en stabilare ekonomi kunnat undvika konkurser och uppsägningar.

Under den senaste tiden har röster höjts för en skärpning av dividendbeskattningen. Bl.a arbets- och näringsminister Anne Sinnemäki krävde den 19.1 en skärpning av dividenbeskattningen i olistade börsföretag. I uttalandet användes också benämningen skattefria dividender. Dividender som företagare lyfter är ingalunda skattefria. Företagaren betalar före dividendutdelningen, även skatt i olika andra former t ex moms, skatt på bolagets vinst och arbetsgivaravgifter. Ett aktiebolag betalar först 26 procent skatt på sin vinst, efter vilket bolaget kan betala en dividend på högst nio procent av det placerade kapitalet i bolaget.

Alla skärpningar av företagarens verksamhetsförutsättningar i rådande ekonomiska konjunktur kan äventyra de arbetsplatser som företagen skapar och riskerar därmed att orsaka staten långt större kostnader än vad de ökade skatteintäkterna skulle inbringa. Med andra ord ett grönt gift mot småföretagare.