Historiskt valresultat för kristdemokraterna

      Kommentarer inaktiverade för Historiskt valresultat för kristdemokraterna

Kristdemokraterna gjorde ett bra resultat i kommunalvalet. Vi ökade vårt understöd från 3,7% till 4,1 % och fick sammanlagt 105 551 röster. En ökning av rösterna med 12 294. KD fick 316 kommunfullmäktigeledamöter, vilket är 16 flera än senaste kommunalval. Ett anmärkningsvärt resultat med beaktande av verkställda kommunsammanslagningar, i kombination med ett minskat antal fullmäktigeplatser i flera kommuner. På riksplanet var det endast kd, gröna och vänsterförbundet som erhöll flera fullmäktigeplatser. De fyra stora partierna förlorade sammanlagt nästan 1000 mandat. Även svenska folkpartiet förlorade 9 mandat, trots att partiet ökade sitt understöd med 0,2%.

I Vasa valkrets fick Kristdemokraterna mest röster någonsin i partiets historia med nästan 15 000 röster. Det är över 1000 röster mera än valet 2012. Det var även ca 600 röster flera än det gamla rekordet från kommunalvalet 2008. Det gav oss 2 tilläggsmandat. Ett anmärkningsvärt resultat med tanke på att det också i Vasa valkrets skett kommunsammanslagningar i kombination med minskade fullmäktigeplatser. Centern, samlingspartiet, sannfinländarna och socialdemokraterna tappade sammanlagt 106 mandat enbart i Vasa valkrets.

Trots framgången med ökat understöd och tilläggsmandat så backade kd på vissa orter. Förlusterna kom i Vasa regionen och i de svenskspråkiga kustkommunerna i den södra delen av Österbottens landskap. Orsaken till minskningen är en något svagare kandidatrekrytering i vissa kommuner, i kombination med att jourfrågan blev en av de större kommunalvalsfrågorna. Trots att KD:s alla riksdagsledamöter röstat för en omfattande jourverksamhet vid Vasa Centralsjukhus, kom inte vår åsikt tillräckligt tydligt fram för väljarna.

Den kommande kommunalvalsperioden kommer att vara utmanande. Sote reformen är ännu inte i mål. Det kommer att krävas stora ansträngningar, både på regional och riksnivå förrän reformen verkställs. KD har haft en pragmatisk inställning till de pågående reformerna. Vi tror att valfriheten i sig är en bra sak, men vi tvivlar på att den verkställs så att den betjänar medborgarna jämlikt i hela landet. Vi förstår inte heller behovet av att koppla ihop social- och hälsovården med landskapen. Efter att valresultatet klarnat känner jag en personlig lättnad. KD:s valframgång bevisar att väljarna uppskattar vår konstruktiva oppositionspolitik. Jag tackar för visat förtroende och fortsätter arbetet för kommuninvånarnas bästa.