Kärnkraft och självförsörjning av energi

      Kommentarer inaktiverade för Kärnkraft och självförsörjning av energi

För en vecka sedan förde riksdagen en livlig debatt om energipolitiken. Debatten handlade om hur kärnkraften kommer att påverka Finlands energioberoende. De gröna lämnade, liksom år 2002, regeringen med anledning av kärnkraftbeslutet. Finland är starkt beroende av importerad el för tillfället. Ungefär en femtedel av vår totala elförbrukning importeras från utlandet och under användningstopparna, är vi ytterst beroende av import. På sikt försvåras läget ytterligare, emedan en del av den äldre kapaciteten tas ur bruk.

Finlands industristruktur är mycket energikrävande. Förutsägbar och rimligt pris på energi är viktiga faktorer för näringslivets konkurrenskraft. Rimligt pris på energi är också viktigt för att kunna trygga medborgarnas köpkraft och upprätthållandet av välfärden. Finlands strukturella beroende av importerad energi försvagar både handelsbalansen och självförsörjningen.

Hälften av all energi som används i Finland kommer från Ryssland. Naturgasen kommer 100 procent från Ryssland, 90 procent av oljan och kolet likaså från Ryssland, samt en 25 procent av importerad el. Ungefär en femtedel av EU-ländernas energikonsumtion kommer från Ryssland. I detta avseende är Finland mer beroende av rysk energi än EU-länderna i genomsnitt.

Ifall Ryssland skulle stoppa gasleveranserna till utlandet, är Finland den första som blir lidande. Detta enligt en rapport som nättidningen EU Observer publicerade i september. Rapporten baserar sig på en färsk studie som gjorts vid universitetet i Köln, i vilken man undersökte hur de europeiska länderna skulle klara sig ifall Ryssland skulle bryta naturgasleveranserna. Studien visar att Finland skulle lida redan efter en månads leveransstopp. Det beror på att den naturgas som används i Finland kommer 100 procent från Ryssland och det finns ingen lagringsmöjlighet för gas i Finland.

För tillfället har den totala energikonsumtionen stagnerat. Förnybara energikällor och den energi som produceras med kärnkraft har överträffat fossila bränslen.

Men, det är skäl att minnas att den minskade förbrukningen beror dels på den industriella omstruktureringen, dels på minskad pappersindustri, samt den förbättrade energieffektiviteten i bostäder och trafiken.

Massa och pappersindustrin har spelat en betydande roll i Finlands energiförbrukning, teknisk utveckling och samhällsekonomi. Användningen av skogsflis för värme- och elproduktionen har blivit vanligare och idag finns det projekt där trämassa utvecklas för bränslen.

Produktionen av metall växer i Finland i framtiden, vilket orsakar en ökning av elförbrukningen. Användningen av energi inom metallindustrin är nuförtiden så effektiv att endast små effektivitetsförbättringar kan förväntas fram till år 2030. Kemi-industrin förväntas bestå på nuvarande nivå i framtiden. Ingen större expansion eller investeringar planeras.

I hushållen och servicesektorn har elförbrukningen ökat ungefär femfaldigt under de senaste 30 åren, vilket ökat den totala energiförbrukningen. Under de kommande 30 åren förväntas energibehovet fortsättningsvis att öka. Den el som idag importeras från Ryssland motsvarar i stort sett den energimängd som ett kärnkraftverk producerar. I ljuset av detta är det nödvändigt att utvärdera ifall en satsning på producerad i kärnkraft i Finland inverkar på vårt beroende eller oberoende av importenergi från Ryssland. Det finns inte något enkelt svar på frågan om vad som är rätt eller fel i en ekvation, som står mellan importerad el från Ryssland eller producerad el i Finland med ryska minoritetsintressen.