Kristdemokraterna syndabock till homodebatten?

      Kommentarer inaktiverade för Kristdemokraterna syndabock till homodebatten?

Kristdemokraterna och Päivi Räsänen har, på grund av homodebatten som ordnades i Ajankohtainen Kakkonen, de senaste dagarna varit i rampljuset.

Trots att Räsänen höll sig ytterst saklig i diskussionen, har hon fått utstå spott och spe för sina uttalanden. En del biskopar har gett Päivi skulden för att mänskor med andra värderingar trätt ur kyrkan. Minister Wallin ställde sig också i samma kör. Beskyllningarna är enligt mig helt absurda.

I den aktuella debatten var diskussionsupplägget, och kanske målsättningen, att provocera deltagarna till en kyrkopolitisk diskussion. Som politisk parti är vårt primära mål inte att blanda oss i kyrkopolitik. Men på grund av att många krafter driver på en könsneutral äktenskapslagstiftning leds diskussionen lätt till att bli en kyrkopolitisk fråga.

Kristdemokraterna mål är att bevara äktenskapet som en institution mellan man och kvinna. Lagstiftningen bör också garantera varje barn den självklara rätten till far och mor. Vi håller fast vid att en registrerad parrelation mellan personer av samma kön inte bör betraktas som likvärdigt med äktenskapet.

Genast efter debattens slut började massvis med e-post att droppa in. Hundratals med uppmuntrande meddelanden skickadet till både Päivi Räsänens och partiets allmänna e-postadresser. Samtidigt kan noteras att antalet medlemmar som önskar utträda ur partiet kan räknas på en hand. Däremot är mängden ”hatpost” från ICKE KD MEDLEMMAR, vilka meddelar om sitt utträde ur kyrkan, rätt stort. Textinnehållet i dessa meddelanden är av sådan kaliber att det inte är lämpligt att citeras här.