Östman: Eliminera sådant som hindrar sysselsättningen, innovationsstöd även till småföretag

      Kommentarer inaktiverade för Östman: Eliminera sådant som hindrar sysselsättningen, innovationsstöd även till småföretag

PRESSMEDDELANDE 18.10.2014

Kristdemokraternas riksdagsgruppsordförande Peter Östman kräver lättnader i byråkratin och en mera sporrande politik som uppmuntrar till företagsamhet, så att Finland får mera företag.

Enligt Östman är utvidgningen av samarbetslagen, att också gälla småföretag, ett exempel på den ökade byråkratin som åsamkar problem för företagen.

– Utvidgningen av samarbetslagen har lett till att arbetsmarknaden har blivit styvare och gjort det allt mera utmanande och riskfyllt för småföretagen att anställa nya personer. Detta trots att det är just inom småföretagen, som det under de senaste tio åren funnits mest potential till nya arbetsplatstillfällen. Istället borde man fatta beslut som  minskar riskerna för företag som är beredaa att sysselsätta. I samband med KD:s partistyrelsemöte i Helsingfors på lördag, nämnde Östman som ett exempel en förlängning av prövotiderna.

– En av de viktigaste faktorerna för att gynna den ekonomiska tillväxten vore även att göra arvsbeskattningen mera sporrande när det gäller generationsväxlingar. Det skulle vara skäligt att arvsskatten betalas först då företag avyttras som fåtts genom arvsskifte.

– Datorernas och robotarnas betydelse för produktionskedjan växer hela tiden och utvecklingen av övrig teknik går snabbt framåt. Därför bör Finland satsa på innovationer och innovativa tillväxtföretag. Också i företag med 1-10 anställda, s.k. mikroföretag föds innovationer. Därför bör tillgången på offentligt riskkapital breddas så att även mindre företag kan komma i åtnjutande av både riskkapital och s.k. businessänglar, kräver Östman.

– Vi behöver inte ständigt bli påminda om problem, dessa finns nog. Istället bör vi analysera hur den globala arbetsfördelningen förändras, samt fundera på inom vilka segment vi kan bli världsbäst. Vi ska uppfinna nya produkter, lyfta vår kompetens till en ny nivå och sedan jobba på, uppmuntrade Östman.