Säkerhetsbranschen blir tillståndspliktig – Östman: En över 20 års vision förverkligas

      Kommentarer inaktiverade för Säkerhetsbranschen blir tillståndspliktig – Östman: En över 20 års vision förverkligas

PRESSMEDDELANDE 6.3.2015

Riksdagens förvaltningsutskott fick i dag sitt betänkande klart, gällande lagförslaget som berör enskilda säkerhetstjänster. (HE 22/2014 vp).

Lagförslaget omfattar stadganden bl.a. gällande näringstillstånden för säkerhetsbranschen. Tillståndspraxisen blir enhetlig för alla aktörer inom den privata säkerhetsbranschen, vilka nu förslås att bli tillståndpliktig.

Lagförslaget är också i linje med branschorganisationernas önskemål. Den nya lagen förbättrar avsevärt kvaliteten och kompetensnivån inom säkerhetsbranschen, samt förhindrar kriminella att få tillträde till branschen. Det här är viktigt för hela samhället.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande, Peter Östman anser att den nya lagen är ett stort steg framåt för hela säkerhetssektorn.

– Jag har personligen följt processen under årtiondena, när jag verkade som entreprenör inom säkerhetsbranschen. Branschorganisationerna har länge drivit förändringen. Därför är jag mycket glad för att vi lyckades slutföra förnyelsen med hjälp av inrikesminister Räsänen, ännu i slutet av perioden, säger Östman. 

Tilläggsuppgifter:

Peter Östman

0505121845