Vi ska inte frivilligt montera ner specialsjukvården

      Kommentarer inaktiverade för Vi ska inte frivilligt montera ner specialsjukvården

Grundstenarna för regionens livskraft är en sund ekonomi med lönsamma företag och en god basservice. Livskraften i regionen återspeglas i utbildningsmöjligheter, arbetsplatsutbud och lockande boendeförhållanden. De här tre faktorerna är på många sätt avgörande och beroende av varandra. Frågan är då vad som upplevs som lockande boendeförhållanden? Potentiella återflyttare och inflyttare har i olika enkäter svarat på frågan. Alla prioriterar ett bra utbud av attraktiva tomter, närhet till dagvård och skola, samt en välfungerande sjukvård. Den ständiga debatten med utredningar hit och dit om sjukvårdens framtid i regionen, tär hårt på vårt förtroendekapital. Det har bl.a. försvårat läkarrekryteringen. En del beslutsfattare tycks tro att problemen och kostnaderna försvinner ifall man lägger ner förlossningsverksamheten. Det som man lätt glömmer i sammanhanget är, att en nedläggning av nämnda verksamhet för med sig, att det mesta av specialsjukvården då också försvinner, eftersom alla specialiteter är beroende av varandra. I den mångomtalade hälsovårdsförordningen, vilken ännu inte ens trätt i kraft, sägs inget om att gränsen för uppehållande av förlossningsverksamhet skulle kräva 1000 födslar. Inget nämns heller om gynekologernas antal. Visserligen påtalas vikten av att patientsäkerheten tryggas. Frågan är sedan hur detta bedöms och av vem? Centraliseringsivrande ministrar håller sig vanligen med tjänstemän som hittar på byråkratiska kriterier, vilka går att tolka – oftast för att uppnå egna mål. Vad har vi för vision och vad vill vi själva? Jag anser att vi i Jakobstadsregionen, åtminstone inte frivilligt, skall montera ner den specialsjukvård som byggts upp med mycken möda. Tillgången på specialsjukvård är en avgörande faktor för regionens attraktionskraft för återinflyttare. För många återinflyttare är det också viktigt att båda makarna hittar en arbetsplats. Den ena maken/makan har ofta en examen inom t.ex. sjukvården. Därför skall vi värna om att förlossningsverksamheten hålls kvar i Jakobstadsregionen. Värt att kämpa för!