Om Peter

peters-story

Jag ser på mig själv som en vanlig medborgare. Jag har definitivt inte lyckats i all mina förehavanden. Men, man lär sig via misstagen. Jag har inte lovat, och kan inte lova medborgarna guld och gröna skogar. Däremot lovar jag att med fullt engagemang jobba med de uppgifter som anförtros mig.

Min story

Jag är född i december 1961. Mina släktrötter finns i Larsmo, Pedersöre och Kronoby. Min fru, Katarina Östman, är till utbildningen barnträdgårslärare och läkarsekreterare. Våra söner, Rasmus och Sebastian, är födda 1983 respektive 1986. Båda är gifta.

Största delen av mitt liv har jag verkat som företagare inom lås- och säkerhets- samt byggnadsbranschen. 2001-2005 fungerade jag som ordförande för det Europeiska Låssmedsförbundet, och senare som verkställande direktör, först för Suomen Turvaurakoitsijaliitto och sen för Kust-Österbottens Företagare.

Jag gick med i kommunalpolitiken som KDs fullmäktigeledamot år 1996. Parallellt med det civila arbetslivet, fungerade jag som viceordförande för Kristdemokraterna år 2004-2009. Innan jag inledde arbetet i riksdagen i april 2011, verkade jag som Kristdemokraternas partisekreterare år 2009-2011. Sommaren 2013 valdes jag till ordförande för European Christian Political Movement.

Politiska förtroendeuppdrag

 • KD 1:a viceordförande, 2019-
 • European Christian Political Movement, styrelsemedlem, 2012-, ordförande, 2013-2016
 • Gruppordförande, Kristdemokratiska riksdagsgruppen, 2011-2019
 • Stora utskottet (ersättare) 2019 –
 • Finansutskottet (ersättare) 2015 –2019
 • Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 2015 –2019
 • Skattedelegationen (adjungerad medlem) 2015 –2019
 • Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 2015 –
 • Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 2015 –
 • Medlem av riksdagens stora utskott, 2011-2015
 • Medlem av riksdagens lagutskott, 2011-2015
 • Ersättare i Nordiska Rådet, finska delegationen, 2011-2015
 • VR, medlem av förvaltningsrådet, 2009-2011
 • KD-Mediat Oy, styrelseordförande, 2009-
 • Kommunfullmäktige, KD gruppordf., Pedersöre kommun, 1997-2013
 • Revisionsnämndens ordförande, Pedersöre kommun, 2009-2011
 • KD 1:a viceordförande, 2005-2009
 • KD 4:e ordförande, 2004-2005
 • Kristdemokraterna i Finland, Svenska Organisationens ordförande, 2000-2006
 • KD- Mediat Oy, styrelsemedlem, 2004-2008
 • Ersättare i Kommunstyrelsen, Pedersöre kommun, 2001-2006
 • Näringslivsdelegationen, Pedersöre kommun, 2005-2007
 • Samkommunen för Jakobstads Hälso- och sjukvårdsområde, styrelsemedlem 2005-2006
 • Samkommunen för Jakobstads Hälso- och sjukvårdsområde, samkommunsstämma 2006-2008
 • Vasa Sjukvårdsdistrikt, styrelsemedlem, 2001-2004
 • Finlands Svenska Folkting, styrelsemedlem, 1997-2000
 • Finlands Kommunförbund, fullmäktigemedlem, 1997-2000

Utbildning

 • Grundexamen i ekonomi, Study Com, Prakticum Helsinfors 2009
 • Specialyrkesexamen för företagare, Optima Jakobstad  2005
 • Låssmed, Oy Wärtsilä AB Helsingfors 1981
 • Lantman, Lannäslunds Lantbruksskola Jakobstad 1977

Arbetserfarenhet

 • Partisekretare, Kristdemokraterna i Finland rp, 2009-2011
 • VD, Kust-Österbottens Företagare rf, 2008-2009
 • VD  Österbottens Företagarförening rf, 2008-2009
 • VD  Företagarnas Centraldelegation rf, 2008-2009
 • Chefsredaktör, Företagsnyckeln, 2008-2009
 • VD Suomen Turvaurakoitsijaliitto, 2007-2008
 • VD SLL Consulting OY, 2007-2008
 • VD SECURI Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy (eget företag), 1986-2007
 • VD Småhus-Trading P Östman Kb ( eget företag ), 1986-1991
 • Försäljningschef Oravais Hus Ab, 1984-1985
 • Försäljningschef Jutas Småhus Ab, 1983-1984
 • Butikschef, Lukkopalvelu KY A Sneck, 1981-1983

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Finska
 • Engelska