Elpriset och jordbrukskrisen oroar 

      Kommentarer inaktiverade för Elpriset och jordbrukskrisen oroar 

Rysslands brutala krig mot Ukraina har pågått i snart 300 dagar. De vansinniga attackerna mot oskyldiga mänskor, främst riktat mot åldringar, kvinnor och barn, är en tragedi utan like.  

Som en kombination av kriget och en överoptimistisk tidtabell för övergången till fossilfria bränslen har det lett till skyhöga elpriser och rekordinflation. 

En av statsmaktens centrala uppgift är att trygga försörjningen av mat och energi. Framförallt i kristider. Men det förutsätter hållbara beslut före kriserna uppstår. Besluten bör också föregås av konsekevensbedömningar. Trots att alla inser, att vi på sikt ska komma bort från beroendet av fossila bränslen, får varken ideologi eller uppställda mål gå före realiteterna. Uppsatta mål och årtal måste kunna omvärderas när oförutsedda kriser uppstår. Funktionsdugliga kolkraftverk borde ha hållits med som reservkapacitet. Regeringens brådska med att fasa ut torven var olyckligt. Energitorven skulle nu, mer än någonsin, ha behövts. Utan torv räcker mängden biobränslen inte till i Finland.

Ända sedan våren har oppositionen upprepade gånger efterlyst åtgärder av regeringen så, att företag, jordbrukarna och invånarna skall klara av de mest kritiska vintermånaderna. Sänkningen av momsen på el är otillräcklig. Det extra stödet för låginkomsttagarna är också bara en droppe i havet och hjälper tyvärr endast en bråkdel av befolkningen. Nu har statsminsterpartiet vaknat upp till verkligheten. Äntligen. Statsminister Sanna Marin har kallat till ett möte mellan alla riksdagspartier nästa vecka. 

Det andra stora orosmomentet är jordbrukskrisen. Oron för det inhemska jordbrukets framtid verkade stark över partigränserna när frågan diskuterades i interpellationsdebatten. I slutändan kom regeringen ändå inte med något konkret svar på hur jordbrukarna kommer att stödjas under kostnadskrisen. Jordbrukarna och livsmedelsförsörjning blev pantfångar på grund av regeringens interna oenigheter och därför kunde frågan inte tas med i budgeten. 

Jag är förvånad över att vissa röster inom regeringen försökt tona ned problemet med att gårdar läggs ned. Enligt uppgifter i Iltasanomat såg en del av regeringspartierna sina chanser att pressa Centern gällande jordbrukapaketet, med motiveringar som byggde på en del uppskattningar från tjänstemannahåll. Enligt dessa bedömningar så ser man inget omedelbart hot mot vår försörjningstrygghet, trots att inga nya stödbeslut tas för att stödja gårdarna under vintern. Det här är obegripligt. Inget kan ersätta de bönder som slutar. En enorm mängd mänskligt kapital går samtidigt förlorad. Regeringen borde visa starkare handlingskraft när det gäller livsmedels- och energikrisen.

Vi har ett svårt år bakom oss. Men vi får hoppas och be om en bättre framtid. Inför julen lyser tro, hopp och kärlek-symbolerna upp många fönster här i Österbotten. Korset påminner om varför vi firar julen. Ankaret symboliserar hoppet, något som i dessa tider verkligen behövs. Hjärtat påminner oss om kärleken. Kärleken till våra nära och kära. Men också medmänsklig kärlek till alla som lider i vår söndrade värld. Önskar alla läsare en Fridfull Jul!