Kategori: Familjepolitik

Barnfamiljerna i fokus

År 2007 varnade Institutet För Familjepolitik (IFP) i en rapport till europaparlamentet om försämrade utsikter för familjerna. En rapport visar, att för varje 13 euro som Europa avsätter för sociala… Läs mer »