Viktigt med ideologisk lojalitet !

      Kommentarer inaktiverade för Viktigt med ideologisk lojalitet !

Om drygt ett år väljs 200 nya riksdagsledamöter. Sökandet efter kandidater håller på att komma igång. Som en allmän regel gäller, att en riksdagsledamot skall vara ärlig och ha ett rent brottsregister. Partierna nominerar kandidater utgående från olika ideologiska grunder. Kristdemokraterna kommer att nominera drygt 200 kandidater inför valet 2011. Vilka övriga förväntningar , förutöver de nämnda allmänna kriterierna, kommer det att ställas på kandidaterna?

Jag anser att kandidaternas ideologiska människosyn spelar en avgörande roll vid valet av kandidater. Kristdemokraterna kommer inte att söka efter perfekta, felfria mänskor. Sådana hittas nämligen inte. Men visst är det viktigt att kandidaterna förbinder sig till de målsättningar och värderingar som utgör grunden för den Kristdemokratiska ideologin.  Kandidater som vill bygga ett demokratiskt fungerande samhälle grundat på kristna värden. Med kristna värden avses de allmängiltiga och bestående värden, som har sitt ursprung i Bibeln och den kristna traditionen. 
En värdegrund där man betonar respekten för människovärdet, familjens och närsamfundens betydelse, värnandet om dem som har det dåligt ställt, individens egen företagsamhet och ansvar för sig själv, sina medmänniskor och skapelsen.
 Kristdemokraterna i Finland är öppet för alla kandidater som omfattar dessa värderingar, samt de målsättningar som finns i partiets principprogram.