”Jag är arbetslös”

      Kommentarer inaktiverade för ”Jag är arbetslös”

I dagens Finland är det många, som med vånda och skrämd röst, är tvungen att svara ” jag är arbetslös”, när de får frågan ”vad gör du”?  Välutbildade mänskor, kompetenta till olika uppgifter – ja till och med lång arbetserfarenhet – men vad hjälper det när det inte finns jobb att söka?

Det enda som kan vara värre, än att väckarklockan ringer tidigt på morgonen, är väl att den inte gör det.  En utbredd arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser. Att ha ett arbete handlar naturligtvis om pengar.  Men, det handlar också om att vi som mänskor får höra till en gemenskap, om att känna att vara behövd, om tillfredställelsen över att få göra ett bra jobb.   Människovärdet ska inte mätas i hur mycket vi arbetar, hur mycket vi tjänar eller vad vi åstadkommer. Men att ha ett jobb eller en uppgift är en central del av vårt liv. Arbetslösheten måste därför med alla medel bekämpas.

Storindustrin, ofta börsnoterade företag, automatiserar och sanerar för att öka sin konkurrenskraft, samt för att optimera vinstmarginalerna. Istället för inom storindustrin, har de flesta nya arbetstillfällena under de senaste åren uppkommit i sm-företagen. Därför bör politiska beslut fokusera på att sänka anställningströskeln för sm-företagen.