Kategori: Ecology

Vi måste komma till skott i vargfrågan

Allt oftare när det gäller skador som orsakats av stora rovdjur är det vargen som varit i farten. Senaste vecka fastställde jord- och skogsbruksutskottet vårt betänkande till regeringens proposition till lag om ändring… Läs mer »

Interpellationen om jordbruket var ytterst nödvändig

På torsdagen presenterades jord- och skogsbruksministeriets rapport om det finländska jordbruket. Reijo Karhinen som fungerat som utredningsman, konstaterade att företagarinkomsten från jordbruket fortfarande sjunker, producenternas ställning i matkedjan är sämre… Läs mer »