Inhemsk, närodlad mat, garant för en hållbar utveckling

      Kommentarer inaktiverade för Inhemsk, närodlad mat, garant för en hållbar utveckling
Under den gångna veckan representerade jag Finlands riksdag på ett seminarium i Jerusalem.  Som arrangör för seminariet stod den Interparlamentariska Unionen, IPU, i samråd med Israels parlament Knesset. Seminariets tema fokuserade på hur vi kan uppnå en mera hållbar utveckling i våra samhällen. I seminariet deltog parlamentariker från Europa samt södra Asien.
Finland har i de flesta internationella sammanhang ett gott anseende. Också i detta sammanhang var det flera kolleger som konstaterade att allt är bättre i Finland. Visst, Finland klarar sig bra i många internationella jämförelser. Men trots att vi känner till det, känns det givetvis trevligt att konkret höra, att mänskor ute i världen noterar våra prestationer.
Jag deltog i en arbetsgrupp som bland annat dryftade problemen med matsvinnet i världen. Till det totala matsvinnet räknas både mat som slängs bort och mat som kunde ha tillvaratagits genom ett annat tillredningssätt, eller bättre förvaring.
Globalt antingen förstörs, eller kastas, 1,3 miljarder ton livsmedel bort varje år. Det är en tredjedel av världens totala matproduktion. Siffran är alarmerande. Med denna matmängd kunde man dagligen bespisa 2 miljarder av världens svältande mänskor.
Varför kastas så mycket mat bort? Svinnet uppstår i hela kedjan. Det sker i primärproduktionen, inom livsmedelsindustrin, i restauranger och privata hushåll. I Finland ser situationen ändå bättre ut jämfört med andra länderna. När jag presenterade den finländska statistiken, konstaterade kollegerna från de andra länderna, att allt är bättre i Finland. Av Finlands matproduktion kastas, eller förstörs ändå årligen 24 kg per person. Det är för mycket, anser vi. Siffrorna för Europa är ännu dystrare, nämligen drygt 100 kg per person och år. Detta svinn berör enbart de privata hushållens svinn. Pengar betyder det en förlust på 143 miljarder euro.
Det är en skandal. Att det får fortgå, samtidigt som vi har miljarder med mänskor som lider av hungersnöd, gör skandalen ännu större.
Både mindre och större åtgärder bör vidtas. Livsmedelsförpackningarna har blivit allt större. Det betyder ökat svinn. Bäst före datumet kan och bör ses över. Finland har redan vidtagit vissa åtgärder. Konsumenterna kan uppmuntras till bättre konsumentvanor. Vi kan köpa mindre åt gången och lära oss förbruka de äldsta livsmedlen först. Det bästa vi kan göra är att köpa inhemskt. Helst närodlat. Då får vi de färskaste och renaste livsmedlen, som också har den längsta hållbarheten. Det är samtidigt en miljögärning. Kortare transportavstånd minskar de negativa effekterna på miljön. Det behövs mera upplysning. Produktens ursprung, tillverkningsland och tillverkare måste framkomma tydligare.
Riksdagens jord- och skogsbruksutskott driver tillsammans med ministeriet fram en tydligare produktmärkning.
Finland kan ståta som ett föredöme när det gäller att minska matsvinnet. Krigsåren fostrade våra förfäder till att ta tillvara allt. Nu är det vår tur att överföra dessa goda seder till nya generationer. Och till andra mänskor i världen.