Kategori: Ekonomi och sysselsättning

Interpellationen om jordbruket var ytterst nödvändig

På torsdagen presenterades jord- och skogsbruksministeriets rapport om det finländska jordbruket. Reijo Karhinen som fungerat som utredningsman, konstaterade att företagarinkomsten från jordbruket fortfarande sjunker, producenternas ställning i matkedjan är sämre… Läs mer »

Det behövs mera händer i vården

Problemen inom åldringsvården har fyllt nyheterna under de senaste dagarna. Problemet är inte nytt. Istället har frågan varit om när problemet eskalerar på riktigt. Vem är de skyldiga? Vem har… Läs mer »

Har regeringen lyckats?

På onsdagen presenterade oppositionspartierna sina skuggbudgeter för nästa år. Både Centern och Sannfinländarna hade gjort seriösa beräkningar hur de skulle få statsekonomin i balans, samtidigt som de ville peka på… Läs mer »

Sm-sektorns andel av BNP 40 procent.

Sm-företagen är viktiga för vår nationalekonomi.  Av företagens totala omsättning på 395 miljarder euro står sm-företagen  för hälften och merparten av deras omsättning uppstår inom industri och handel. Sm-sektorns andel av BNP… Läs mer »

”Jag är arbetslös”

I dagens Finland är det många, som med vånda och skrämd röst, är tvungen att svara ” jag är arbetslös”, när de får frågan ”vad gör du”?  Välutbildade mänskor, kompetenta… Läs mer »

Stuveriarbetarnas krav orimliga

Av Finlands totala utrikeshandel levereras 80 procent sjövägen – av exporten 90 och av importen 70 procent. Exportens andel av bruttonationalprodukten är så hög som 40 procent. Strejkar man i… Läs mer »