Kristdemokraterna gav Lappfors byskola en andra chans

      Kommentarer inaktiverade för Kristdemokraterna gav Lappfors byskola en andra chans

Gårdagskvällens stora fråga i Pedersöre var huruvida Lappfors skola ska stängas helt eller inte. Fullmäktigemötet inleddes 19.30. Lite efter klockan 21 röstade fullmäktige mellan SFP-gruppens förslag att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och fortsatt behandling. SFP-förslaget förlorade med rösterna 17-18 och diskussionen återupptogs.

Efter många inlägg och några överläggningsavbrott drog det klockan 23.15 ihop sig till avgörande omröstning där Kristdemokraternas och Socialdemokraternas identiska förslag, att ge skolan en andra chans, stod mot styrelsens förslag att inte göra det. Omröstningen slutade 25-10 till Kristdemokraternas och Socialdemokraternas förmån och skolan i Lappfors tas således upp i budgeten 2011 med planerad byggstart 2012.

Alternativet skulle ha gällt enomröstning om att lägga ner skolan direkt. Tack vare kompromissförslaget ges Lappfors by en ny chans, att ännu under drygt ett års tid jobba för en positiv befokningsutveckling. Lyckas man få trenden att svänga kan byn få en ny skola, istället för den mögelskadade skolan.