Familjepartiet KD jobbar för familjen

      Kommentarer inaktiverade för Familjepartiet KD jobbar för familjen

Kristdemokraternas familjepolitiska program har nu förnyats. Som ett äkta familjeparti, vill KD arbeta för familjer och barn. Programmets kristna rötter går djupt in i en värld av värderingar, samtidigt som dess grenar och blad finns i vardagsverkligheten, mitt bland dagens olika familjer.

Ensamstående föräldrar, vårdnadshavare och nybildade familjer ökar i antal. Dessa föräldrar behöver också ett starkt stöd från samhället i deras roll som vårdnadshavare och fostrare . Ett bra stödnätverk är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. För de ensamstående föräldrarnas ork och välbefinnande, är det avgörande att de också bereds möjlighet till egen tid samt att umgås med vänner.

Familjeprogramets övergripande tema är att poängtera familjevärderingarna, att underlätta bildandet av familj, att hjälpa och stöda familjer och anhöriga i svåra situationer. Grundpelaren för vårt samhälle är ju familjen. Mår familjen bra mår samhället bra, eller tvärtom. Även i ett föränderligt samhälle utgör de kristna värderingarna en solid grund för familjepolitiken.