Polttoaineverotus vaikuttaa maaseudun ihmisiin, vientiteollisuuteen ja maatalouteen 

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esitteli vaihtoehtobudjettimme perjantaina. Aloittaessamme tekemään vaihtoehtoista talousarviota, kysyimme itseltämme: onko julkisen sektorin velkataakalla merkitystä? Vastaus on tietysti kyllä. Rehellisyyden nimissä on todettava, että talouden liikkumavaraa on tällä hetkellä niukasti. Siitä huolimatta pyrimme vaihtoehtobudjetissamme käyttämään noin 0,5 miljardia vähemmän verorahoja kuin on hallituksen laatima budjetti. Suomen taloustilanne ei… Read more »

Suomalainen maatalous on elinehtomme 

Eduskunta kävi tällä viikolla lähetekeskustelua kahdesta eri valtioneuvoston selonteosta: huoltovarmuusselonteosta ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Näissä selonteoissa on nyt havahduttu siihen, että nykymaailmassakin voi tulla kylmä ja nälkä. Nähdään myös, että on varauduttava täysin uusiin ja yhä monimutkaisempiin uhkiin. Koronapandemia toi esiin vakavia puutteita ja kävi ilmi, että varmuusvarastot eivät… Read more »

Välikysymys energiapolitiikasta on paikallaan

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on mukana välikysymyksessä koskien energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa. Tiistaina jätetyssä energiapolitiikkaa käsittelevässä välikysymyksessä esittelimme lukuisia kansalaisten arkeen, EU-tason energiapolitiikkaan ja omistajaohjaukseen liittyviä ongelmia. Politiikassa on… Read more »

Hoitajat ovat venyneet ja tinkineet tarpeeksi 

Suomi on erittäin syvän terveydenhuoltoa koskevan kriisin keskellä. Terveydenhuollon ammattiliitot taistelevat työntekijöidensä paremman palkan ja parempien työolojen puolesta. Ne myös uhkaavat uusilla lakoilla, koska työmarkkinaosapuolet eivät ole pystyneet neuvottelemaan ratkaisua…. Read more »

Polttoaineveroa täytyy laskea!

On kulunut neljä kuukautta Venäjän laajan rintaman hyökkäyksestä Ukrainaan. Sota syö kärsivällisyyttä. Kaikista pahiten kärsivät ukrainalaiset. Kymmenet tuhannet sotilaat ja tuhannet siviilit ovat antaneet henkensä. Lisäksi tuhansia siviilejä on haavoittunut…. Read more »

Tervetuloa Suomeen – ja byrokraattiseen digimaailmaan

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut jopa 6 miljoonan ihmisen pakenemiseen muihin maihin. Heistä arvioidaan noin 40 000–80 000 päätyvän Suomeen. Olen viime kuukausina seurannut läheltä sitä byrokratian myllyä, jonka läpi pakolaiset joutuvat kulkemaan…. Read more »

Päivittäistavarakauppa – aikamme oligarkit

Kotimaisen elintarviketuotannon tilanne on erittäin vakava. Energiahinnat ovat moninkertaistuneet, lannoitehinnat taivaissa, eläinrehusta on pulaa. Pankit eivät tule viljelijöitä vastaan. Tämä kaikki tilanteessa, jossa kevään kylvöt ja syksyn sadot globaalilla tasolla… Read more »

Ukrainalaisten vastaanotto vaatii viranomaisilta uusajattelua

Sota Ukrainassa järkyttää suomalaisia. Aiempiin sotiin ja pakolaiskriiseihin verrattuna monen on helppo samaistua ukrainalaisten tilanteeseen jopa niin vahvasti, että tilanne herättää vanhemmassa väestössä eläviä sotamuistoja ja että kriisipuhelinlinjoille tulee puheluita… Read more »

Kesän 2022 sato on tärkein sitten 1940-luvun

Jo nyt on selvää, että sotatoimet Ukrainan maaperällä tulevat nostamaan ruoan hintaa kaikkialla. Sodan humanitaarisia seurannaisvaikutuksia on pelottavia kuvitellakaan. Ukraina on erittäin tärkeä viljan viejä muun muassa Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään…. Read more »

Emme seiso suojassa kun talvituuli tuivertaa maailmalla

Eduskunnan kevätkausi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Rutinoitunut poliitikko osaa kenties odottaa pikkuhiljaa alkavaa ensi kevään eduskuntavaalien alkusoittoa. Sen sijaan oli haastavampaa ennakoida, että uutissivut nyt tässä mittakaavassa täyttyisivät erittäin vakavista… Read more »