Kategori: Näringspolitik

Orättvis bild av företagandet

Företags- och dividendbeskattningsreformen har väckt en stormig efterdebatt. Några dagar efter ramöverenskommelsen säger Vänsterförbundets ordförande Arhinmäki, att han inte fått rätt information gällande dividendbeskattningens följder. Uttalandet väcker naturligtvis median, som… Läs mer »

Det horribla pälsförbudet

Det finländska samhället grundar sig på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Så lyder inledningstexten i det regeringsprogram som regeringen Katainen antog sommaren… Läs mer »

Låt pälsnäringen utvecklas

Sammanfattning av undertecknads tal vid invigningen av Torp Frys Ab:s fryslagerbyggnad Pälsbranschen har som näringsgren varit hårt ansatt under de senaste decennierna. Näringen har otaliga gånger dömts ut av olika… Läs mer »