Kategori: Näringspolitik

Orättvis bild av företagandet

Företags- och dividendbeskattningsreformen har väckt en stormig efterdebatt. Några dagar efter ramöverenskommelsen säger Vänsterförbundets ordförande Arhinmäki, att han inte fått rätt information gällande dividendbeskattningens följder. Uttalandet väcker naturligtvis median, som… Läs mer »

Det horribla pälsförbudet

Det finländska samhället grundar sig på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Så lyder inledningstexten i det regeringsprogram som regeringen Katainen antog sommaren… Läs mer »

Låt pälsnäringen utvecklas

Sammanfattning av undertecknads tal vid invigningen av Torp Frys Ab:s fryslagerbyggnad Pälsbranschen har som näringsgren varit hårt ansatt under de senaste decennierna. Näringen har otaliga gånger dömts ut av olika… Läs mer »

Grattis till alla Företagare!

Enligt en färsk enkät om företagandet är allt färre mänskor intresserade av att starta egna företag. Över 2000 personer deltog i enkäten. Nu var är endast en knapp tredjedel av… Läs mer »

En dålig väg blir inte bättre med tiden

Ett fungerande vägnät är av avgörande betydelse för Finlands konkurrenskraft och landsbyggdens utveckling. Det finländska vägnätet består idag av sammanlagt 400 000 km vägar och trafikleder, vilket motsvarar 10 varv… Läs mer »