Grattis till alla Företagare!

      Kommentarer inaktiverade för Grattis till alla Företagare!

Enligt en färsk enkät om företagandet är allt färre mänskor intresserade av att starta egna företag. Över 2000 personer deltog i enkäten. Nu var är endast en knapp tredjedel av de tillfrågade intresserad av att starta egna företag, medan motsvarande andel år 2006 var 46 %. Majoriteten av de tillfrågade anser att företagandet är nyckeln till god sysselsättning.

Exportindustrin har en central roll för Finlands nationalekonomi. I framtiden kommer också servicesektorn att ha en betydande roll för den ekonomiska utvecklingen. En av de viktigaste målsättningarna under regeringsperioden är att arbeta för ökad export, samt att höja förädlingsgraden. Näringspolitiken bör fokusera på en förnyelse av näringslivsstrukturen. Vi behöver mera månsidighet, flera företag som opererar på den internationella marknaden och bättre verksamhetsförutsättningar för småföretagen. Därför är det viktigt att regeringen beslöt att höja Finnveras finansieringskredit med 18 miljoner euro.

Idag firas den nationella Företagardagen. Syftet med dagen är att få unga mänskor att intressera sig för företagandet. Samhället bör uppmuntra unga till företagande, ansvar och flit.

Ju flera företag och därigenom en ökad tillväxtpotential för ekonomin, desto mindre behöver vi diskutera skattehöjningar och nedskärningar.