”Die Sache ist ganz klar – Saken är helt klar”

      Kommentarer inaktiverade för ”Die Sache ist ganz klar – Saken är helt klar”

Finlands linje bör följa regeringsprogrammet

Varje medlemsland inom euroområdet bör bära ansvar för den egna ekonomin. Kristdemokraterna har i Greklandsfrågan, liksom när det gällt de övriga lånepaketen, försökt medverka till att finna pragmatiska lösningar med tanke på Finlands och Europas bästa. De villkor som finns inskrivna i regeringsprogrammet, om hur Finland skall förhålla sig till den europeiska finanskrisen och skötseln av eventuella lånepaket, är långt identiska med de villkor den Kristdemokratiska riksdagsgruppen krävde redan under den förra riksdagsperioden.

Kristdemokraterna har krävt att placerarna tar ett större ansvar, samt att motgarantier ges för eventuella lån.

Ifall de övriga euroländerna, i likhet med Tyskland, motsätter sig den överenskommelse som Finland och Grekland uppnått, gällande motgarantier för lånen, bör regeringens budskap vara entydigt: ”Die Sache ist ganz klar – Saken är helt klar” Finland deltar inte i lånepaketet till Grekland!