En dålig väg blir inte bättre med tiden

      Kommentarer inaktiverade för En dålig väg blir inte bättre med tiden

Ett fungerande vägnät är av avgörande betydelse för Finlands konkurrenskraft och landsbyggdens utveckling. Det finländska vägnätet består idag av sammanlagt 400 000 km vägar och trafikleder, vilket motsvarar 10 varv runt jordklotet. Av den sammanlagda persontrafiken sker idag 93 procent på vägarna och av frakttransporterna 68 procent. Sett ur ekonomiskt- och samhällsutvecklingsperspektiv, så har finansieringen för vägnätet under de senaste åren varit otillräckligt. Enligt expertis borde anslaget för vägunderhåll och byggande av nya vägar vara ca 250miljoner euro högre än vad det nu ligger på. En nivåhöjning i den klassen utgör ca 50 euro/medborgare under en 10 års period. För tillfället finns det tiotals med vägprojekt som väntar på finansiering. Dessa satsningar beräknas på sikt tillföra samhället mera ekonomisk nytta än vad investeringarna kostar. Finland behöver därför en mera långsiktig strategi för infrastrukturen och en budgetplanering som sträcker sig längre än över en valperiod. Vägar, broar och trafikleder har en central roll när det gäller sysslsättning och kokurrenskraft. Därför bör vägunderhållet lyftas till ett centralt tema under nästa regeringsperiod och nya finansieringsalternativ bör också sökas. Vägarna hålls inte i skick utan underhåll och en dålig väg blir inte bättre med tiden.