Statsskulden får inte drabba barnen

      Kommentarer inaktiverade för Statsskulden får inte drabba barnen

Det är oroväckande med den ständigt växande statsskulden och även att de privata hushållens skulder ständigt ökar. Därför är det viktigt att den ekonomiska politiken under nästa regeringsperiod bygger på realism och framförallt på rätt prognostisering. Det krävs en hel del åtgärder för att staten skall  klara av att avkorta lånen och samtidigt bibehålla välfärdsservicen. De flesta är överens om att det betyder sparåtgärder, strukturella förändringar, mera skatteintäkter samt ekonomisk tillväxt. Däremot råder det ännu ingen klar enighet om hur man når målen. Kristdemokraterna utgår från tre huvudprinciper i sin ekonomie- och skattepolitik. För det första måste skattepolitiken utfalla mera rättvist. Vi utgår från att de svaga i samhället inte skall drabbas i samband med kommande sparåtgärder. Beskattningen bör, bättre än i nuläget, beakta betalningsförmågan. Vidare anser vi att samhället kan skärpa beskattningen på sådant som inte är livsnödvändigt eller rent av skadligt för mänskan. Därför föreslår vi en skattehöjning på bl.a. tobak, alkohol, och sötsaker. Vi förslår även en skärpning av den allmänna kapitalskattesatsen, samt ytterligare en högre skatt på kortsiktiga placeringsvinster. Det talas ofta om behovet av höjd produktivitet. I dessa sammanhang vill vi se mänskans behov framom statistikkurvor och dataskärmar. Under den kommande valperioden kommer vi framförallt att se till barnens bästa. Till en god hushållning hör att det arv som vi överlämnar till följande generationer är i bättre skick än det som vi själva fått överta.

Peter Östman

Riksdagsvalskandidat, KD